Global Leader Job Fair for International Studen... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/06/21 update

Global Leader Job Fair for International Studen... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/06/21

Tin tức

2016/06/21 Thông tin về tuyển dụng

Global Leader Job Fair for International Students
Jul 16 (Sat) 13:00-16:00
For international students graduating from university or grad school between April 2016 and March 2017

http://goo.gl/JPYVT8

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học