Aichi Hello Work for New GraduatesSupport for ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/06/11 update

Aichi Hello Work for New GraduatesSupport for ... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/06/11

Tin tức

2016/06/11 Thông tin về tuyển dụng

Aichi Hello Work for New Graduates
Support for international students
1. Job counseling by a specialist
2. Job information
3. Seminar *by appointment
4. Application correction
5. Interview training *by appointment
6. Information by email
7. Career Insight (job propriety test) *by appointment

http://goo.gl/o3jPZW

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học