Thông tin đơn vị vận hành trang web. | JAPAN STUDY SUPPORT

Thông tin đơn vị vận hành trang web. | JAPAN STUDY SUPPORT

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Thông tin đơn vị vận hành trang web.

Thông tin đơn vị vận hành trang web.

Đơn vị vận hành trang web Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Địa chỉ: Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế
113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13
Liên hệ JPSS inquiry mail

Tìm kiếm trường học