ข้อมูลการหางานทำ-ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ | แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลการหางานทำ-ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ | แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนัก...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > ข้อมูลการหางานทำ-ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ

แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


มหาวิทยาลัย

Kansai University
Daito Bunka University
Osaka University
Meiji Gakuin University
Teikyo University
Tokyo International University
Rikkyo University
Hosei University
Chuo University
Kobe Gakuin University
Fukui University of Technology
Temple University, Japan Campus
Yokohama National University
Sophia University

บัณฑิตวิทยาลัย

Sophia University
Tokyo City University
Niigata University of Health and Welfare
Rikkyo University
Kansai University
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
Meiji University
Hosei University

ข้อมูลการหางานทำ-ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ

ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติ(หน่วยงานในการดูแลของกระทรวงสวัสดิการแรงงาน) ดำเนินการเกีย่วกับการให้ข้อมูลการจ้างงาน,ให้คำปรึกษา・แนะนำการหางานทำ,ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพำนักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติเช่นนักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะหางานทำในญี่ปุ่น รายละเอียดข้อมูลการจ้างงาน,วิธีการเดินเรื่องพำนักอาศัยเป็นต้นสามารถดูในโฮมเพจได้ นอกจากนี้,องค์กรช่วยเหลือนักศึกษาชาวญี่ปุ่นยังมีการออกหนีงสือวารสารที่เรียกว่า「ข้อมูลการหางานทำเพื่อนักศึกษาต่างชาติ」ทุกปีด้วยซึ่งจะให้รายละเอียดข้อมูลที่จำเป็นเพื่อกิจกรรมการหางานทำของนักศึกษาต่างชาติเช่นจะมีกิจกรรมหางานทำเมื่อไหร่ อย่างไร,ข้อมูลที่เป็นประโยชน์(องค์กรที่ให้คำรึกษาเรื่องการหางานทำ,ข้อมูล,เวบไซต์),วิธีการติดต่อกับบริษัท,วีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการพำนักอาศัย,บันทึกประสบการณ์ เป็นต้น ในโฮมเพจก็มี Q&A เรื่องขั้นตอนการเดินเรื่องพำนักอาศัยที่เกี่ยวกับการหางานทำไว้อย่างละเอียดซึ่งทางคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยอ่านไว้ก็น่าจะดีกว่าหรือไม่
● ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติของโตเกียว
ที่อยู่:Odakyu 1st Life Builing 21 Floor 2-7-1 Nishishinjuku, Shinjuku-Ku Tokyo 163-0721
การเดินทาง : เดินเท้าจากสถานี JR Shinjuku ประมาณ 10 นาที เดินเท้าจากMetropolitan Subway Oedo Line หน้าที่ว่าการกรุงโตเกียวประมาณ 4 นาที
เดินเท้าจาก Eidan Subway Marunoichi Line สถานี Nishishinjuku ประมาณ 6 นาที
ติดต่อ : TEL: 03-5339-8625 FAX: 03-5339-8654
เวลารับเรื่อง : 10:00-18:00 (หยุดวันเสาร์・อาทิตย์・นักขัตฤกษ์ ช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/english.html
● ศูนย์บริการจ้างงานชาวต่างชาติของโอซากา
ที่อยู่: 8-47 Hankyu Grand Building 16 Fl., Kakuda-cho, Kuta-ku, Osaka-shi 530-0001
ติดต่อ : TEL:06-7709-9465 FAX:06-7709-9468
E-mail : gaisen@osaka-rodo.go.jp
เวลารับเรื่อง: 10:00-18:00(หยุดวันเสาร์・อาทิตย์・นักขัตฤกษ์ ช่วงสิ้นปีและปีใหม่)
http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/e-toppage.html

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。