การรับรองคุณสมบัติ/ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

การรับรองคุณสมบัติ/ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติ | JPSS เว็บไซต์ข้อมู...

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > การรับรองคุณสมบัติ/ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติ

แนะนำกิจกรรมหางานทำสำหรับนักศึกษาต่างชาติ


บัณฑิตวิทยาลัย

International University of Japan
Kwansei Gakuin University
Niigata University of Health and Welfare

มหาวิทยาลัย

Sapporo University
Teikyo University
Meiji Gakuin University
Temple University, Japan Campus
ลงทะเบียนฟรี

ลงทะเบียนฟรีเพื่อรับข้อมูลศึกษาต่อญี่ปุ่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

【เหตุผลที่ JPSS ถูกเลือก】
  1. ทุนการศึกษาจำกัดสิทธิ์เฉพาะผู้ลงทะเบียน JPSS
  2. ได้รับการติดต่อโดยตรงจากมหาวิทยาลัย
  3. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่มีคุณภาพ

อ่านรายละเอียดทางนี้

สำหรับสมาชิก สามารถ Login ได้ที่นี่

การรับรองคุณสมบัติ/ความรู้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนต่างชาติ

ปัจจุบันเรื่องที่ทุกคนกำลังกล่าวขวัญถึงการที่มีบริษัทซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาลางในการสื่อสารภายในบริษัทแต่ค่อนข้างน้อยมากบริษัทญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะตัดสินว่านักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาที่ญี่ปุ่นมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างดีอยู่แล้ว องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งคือต้องมีคุณสมบัติที่แสดงต่อลูกค้าว่ามีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอยู่ในระดับไหน

การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น(JPLT)

เป็นการสอบซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อวัด,รับรองความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นซึ่งมีเป้าหมายคือผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

คุณสมบัติในการเข้าสอบ:ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่

วันสอบ :ปีละ2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม/เดือนธันวาคม)

รายละเอียด:การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นมี5 ระดับ(N1,N2,N3,N4,N5)ซึ่งมีการจัดทำข้อสอบเพื่อวัดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอย่างละเอียดที่สุด N4และN5จะทำการวัดว่ามีความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นพื่นฐานโดยเฉพาะในห้องเรียนระดับไหน N1และN2จะทำการวัดว่ามีความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในวงกว้างได้ระดับไหน N3 เป็นระดับกลางจากระดับN4,N5ไปสู่ระดับN1,N2

สถานที่ติดต่อสอบถาม:
https://www.jlpt.jp/e/contact/index.html
http://info.jees-jlpt.jp/

การทดสอบภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ BJT Business Japanese Test (BJT)

เป็นการสอบที่วัด・ประเมินระดับทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

คุณสมบัติในการเข้าสอบ:ไม่กล่าวถึง

รายละเอียด:เป็นการสอบที่วัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น โดยดูว่าสามารถใช้ความรู้ความเข้าใจด้านไวยากรณ์,คำศัพท์,คันจิ เป็นต้น มาดำเนินการตามข้อมูลที่ได้รับมาได้หรือไม่ ดังนั้นขอบเขตของคำถามจะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในเชิงธุรกิจทั้งหมด ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือการทดสอบด้านการฟัง การทดสอบด้านการฟังและการอ่าน การทดสอบด้านการอ่าน โดยรูปแบบการตอบจะใช้ Mark Sheet แบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก ผลสอบจะไม่ได้ออกมาในรูปแบบ 「ผ่าน/ไม่ผ่าน」 แต่จะเป็นระบบให้คะแนนตั้งแต่ 0~800 คะแนน และแบ่งเป็น 6 ระดับคือ J1+~J5 ตามระดับคะแนน

JI+
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจทุกรูปแบบได้เป็นอย่างดี
JI
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในวงกว้างได้อย่างเหมาะสม
J2
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในวงจำกัดได้อย่างเหมาะสม
J3
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจในวงจำกัดได้ในระดับหนึ่ง
J4
สามารถสื่อสารด้วยทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจขั้นต่ำได้
J5
แทบจะไม่มีทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ

สถานที่ติดต่อสอบถาม:551 Gionmachi-minamigawa, Higashiyama-ku, Kyoto-shi (Postal code 605-0074)
Tel.075-352-8300 Fax.075-352-8330 http://www.kanken.or.jp/bjt/index.html

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。