อาหารและโภชนาการ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

อาหารและโภชนาการ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > อาหารและโภชนาการ

รายละเอียดสาขาวิชา อาหารและโภชนาการ

อาหารและโภชนาการ

ค้นคว้าอาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สมดุล

อาหารและโภชนการคือศาสตร์ที่ศึกษาวิธีการปรุงแต่ง และถนอมอาหาร เพื่อให้ได้อาหารที่อร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุด ผ่านการคิดด้วยการใช้ชีวิตประจำวัน วิชาหลักของอาหารและโภชนาการ ได้แก่ ศาสตร์ด้านอาหาร ขบวนการผลิต และปรุงแต่งอาหาร และโภชนาการ เป็นต้น ตัวอย่างเข่น “วิชาการปรุงแต่งอาหาร” จะค้นคว้าการดึงเอา “ความอร่อย” ของวัตถุดิบออกมาให้มากที่สุด รวมถึงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เช่น การทำงานขององค์ประกอบทางโภชนาการ และอิทธิพลของสีต่างๆ ในปัจจุบัน มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “อาหาร” อย่างกว้างขวาง เช่น อาหารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในแต่ละประเทศอย่างไรบ้าง ในยุคสมัยใหม่ รอบตัวเต็มไปด้วยอาหารมากมาย คนเราจึงมักตกอยู่ในภาวะขาดสมดุลทางโภชนาการโดยไม่รู้ตัว และอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ในสถานการณ์เช่นนี้ นักโภชนาการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำชี้แนะเฉพาะทางด้าน “อาหาร” ซึ่งมีความรู้ด้านโภชนาการได้จึงเป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

北海道文教大学 | Hokkaido Bunkyo University

The origins of Hokkaido Bunkyo University date ...

Hokkaido Bunkyo University

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

The Center for Japanese Language and Culture (C...

Aichi Shukutoku University

長野県立大学 | The University of Nagano

Established in April, 2018 as a public universi...

The University of Nagano

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา