Thông tin ngành học | Khoa Giáo dục | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Khoa Giáo dục | Trường Đại học Teikyo | JPSS, trang chu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Giáo dục

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Trường Đại học Teikyo. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Khoa Văn họchoặcNgành Khoa Kinh tếhoặcNgành Khoa LuậthoặcNgành Khoa Công học và Khoa học tự nhiênhoặcNgành Khoa Ngoại ngữhoặcNgành Khoa Giáo dục của Trường Đại học Teikyo cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Trường Đại học Teikyo thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Tochigi  / Tư lập

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Khoa Giáo dục

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

Học về nhân loại và xã hội thông qua chú trọng học thực tiễn thực hành

Mở rộng tầm nhìn về giáo dục và nghiên cứu từ trường ra xã hội, thế giới, để học và hiểu biết rộng rãi về Nhân loại - Giáo dục - Xã hội. Để phát huy tài năng của mỗi sinh viên thì trường có chương trình trải nghiệm về môi trường giáo dục từ năm thứ nhất. Hình thành nên nền tảng giáo dục của mỗi cá nhân thông qua phương pháp học tập thực tiễn lâm sàng, mà trong đó các yếu tố gồm môi trường thúc đẩy nhận thức, nỗ lực của bản thân và sự tranh đua giữa các sinh viên, gắn kết với nhau một cách hữu cơ.

Chương trình trải nghiệm thực tế nhằm nâng cao năng lực thực hành giáo dục

Vừa mở rộng tầm nhìn với môn học chung của khoa giáo dục là “môn học theo chủ đề về giáo dục thời đại hiện nay”, vừa chú trọng việc học qua thực tiễn lâm sàng thông qua các hoạt động như thực tập hay tình nguyện viên v.v…

Trang web của khoa Giáo dục (tiếng Anh)
Tiếp cận giáo dục từ việc điều tra cuộc sống của sinh viên

Tiếp cận giáo dục từ việc điều tra cuộc sống của sinh viên

Seminar mà các sinh viên có thể tranh luận một cách tích cực

Seminar mà các sinh viên có thể tranh luận một cách tích cực

Ngành Văn hóa Giáo dục
Dạy các kiến thức, kỹ năng có ích không chỉ trong cơ quan đào tạo giáo dục mà còn trong cả công ty

Học các kiến thức cơ bản về giáo dục ngay từ năm thứ nhất. Có thể học các lĩnh vực khác nhau phù hợp với mục tiêu sau khi tốt nghiệp như làm việc tại các cơ sở giáo dục hay các công việc liên quan đến giáo dục trong công ty v.v…
http://www.teikyo-u.ac.jp/english/academics/undergraduate/education/education.html

Ngành Văn hóa Giáo dục
Học phương pháp tư duy mà có thể vận dụng nhiều kiến thức rộng rãi phong phú

Thông qua việc tự phát hiện tìm ra các vấn đề giáo dục và tìm cách giải quyết những vấn đề đó, có thể học được các kỹ năng tư như là các kiến thức mở rộng ngoài cả lĩnh vực chuyên môn và cách tư duy khi vận dụng các kiến thức đó.

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?