College of Policy Studies | Tsuda University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

College of Policy Studies | Tsuda University | JPSS, trang chuyên về thông ti...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > College of Policy Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Tsuda University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành College of Liberal ArtshoặcNgành College of Policy Studies của Tsuda University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Tsuda University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

津田塾大学 | Tsuda University

Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật  Xem thông tin bằng tiếng Anh 

College of Policy Studies

◆NEWS◆
☆Open Campus Special Website
The open campus in July and August will be held on campus.
Please visit our open campus special website to learn more about the history and education of Tsuda University and student life. Open mock classes and campus tour videos are also available.

<Open Campus Special Website (Japanese)>
https://opencampus.tsuda.ac.jp/ 


◆TOPICS◆
☆Tsuda University was ranked No. 1 among the private women’s universities in THE Japan University Rankings 2022
 Tsuda University was ranked No. 1 among Japan's private women’s universities for the fifth consecutive year in the Times Higher Education Japan University Rankings 2022.
This ranking is based on four elements: Resources, Engagement, Outcomes, and Environment. Tsuda University won the first place as a private women’s university in the Outcomes ranking as well.
Tsuda University’s overall ranking among all Japanese universities was sixtieth, and it was fifteenth in the Engagement ranking. The Engagement ranking was calculated based on evaluations by current students and Tsuda's reputation among high school teachers, and this result indicates how well we have met our students' educational expectations.
We will continue to work hard on enhancing and strengthening our education.

☆Portrait of Umeko Tsuda, founder of Tsuda University, to be featured on the new 5,000-yen bill.
For details, please visit :https://www.tsuda.ac.jp/en/20190612.html

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập
Code bưu điện 187-8577
Địa chỉ liên hệ 2-1-1 Tsuda-machi, Kodaira-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Corporate Planning Division
Điện thoại 042-342-1662
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 5người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 3người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 800,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 280,000 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Application fee details: The first round of applications is 10,000 yen, and the second round of applications is 25,000 yen.

In addition, an insurance premium of 4,010 yen and an alumni association deposit of 50,000 yen are required.

Every student in the Department of Policy Studies are required to have a laptop computer of Apple with designated specification.
Khoa Department of Policy Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Special entrance examination (for international students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 9 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 9 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 10 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 11 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, During the interview, the applicant will be asked about the content of the essay written in advance and about his/her hopes, awareness of issues, and aspirations for the future with regard to studying at the university based on the statement of purpose.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Môn tổng hợp, See Remarks.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh See Remarks.
Ghi chú You must take one of the followings.
1. N1 of JLPT
2."Japan and the World (questions in Japanese)" of EJU

Please submit Certificate of TOEFL, TOEIC, IELTS, GTEC (only CBT type), TEAP (4 skills), TEAP CBT, STEP EIKEN (including CBT, S-CBT, S-Interview. CSE score must be written), or original CSE score. Exam other than STEP EIKEN must be taken on and after April 1, 2020. For details, please confirm application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 06 năm 2022

Trang web

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học