Humanities and Social Sciences | Shizuoka Eiwa Gakuin University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Humanities and Social Sciences | Shizuoka Eiwa Gakuin University | ข้อมูลการศ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Humanities and Social Sciences

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับShizuoka Eiwa Gakuin University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย ชิซุโอกะ  / เอกชน

静岡英和学院大学 | Shizuoka Eiwa Gakuin University

  • Humanities and Social Sciences

Humanities and Social Sciences

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 422-8545
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1769 Ikeda, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Eiwa Admission Center
หมายเลขโทรศัพท์ 054-261-9322
หมายเลขแฟกซ์ 054-261-6421
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2019)
จำนวนคนที่เข้าสอบคัดเลือก 34คน (ประจำปี 2018)
จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก 32คน (ประจำปี 2018)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้(วีซ่านักเรียน) 106คน (ประจำปี 2019)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ 106คน (ประจำปี 2019)
ค่าสมัคร เยน 30,000 (ประจำปี 2019)
ค่าแรกเข้า เยน 190,000 (ประจำปี 2019)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 496,000 (ประจำปี 2019)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 82,010 (ประจำปี 2019)
ยื่นขอชำระเงินล่าช้า/ขอคืนเงิน ปรับตามการปรึกษา
หมายเหตุ Amounts above are reduced for privately financed international students. For the reduction, certain conditions are required.

Other Expenses:
Humanities and Social Sciences: 82,010 yen
Community Welfare: 142,010 yen
สาขาวิชา Humanities and Social Sciences, Community Welfare
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร มิถุนายนกลางเดือน
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ส่งทางไปรษณีย์ได้ (เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2019 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่1
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ตุลาคม 15, 2018
วันปิดรับสมัคร ตุลาคม 25, 2018 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก พฤศจิกายน 3, 2018
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 9, 2018
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มกราคม 4, 2019
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, วิชาทั้งหมด
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Too apply, you must take 180 points or more at Japanese of EJU (400 is the full as sum of "reading comprehension" and "listening and listening-reading comprehension") or N2 (or N. 1) of JLPT. If you have another certificate of Japanese proficiency, please make an inquiry to Eiwa Admission Center.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2019 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่2
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 7, 2019
วันปิดรับสมัคร มกราคม 23, 2019
วันสอบคัดเลือก มกราคม 31, 2019
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 8, 2019
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 28, 2019
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, วิชาทั้งหมด
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Too apply, you must take 180 points or more at Japanese of EJU (400 is the full as sum of "reading comprehension" and "listening and listening-reading comprehension") or N2 (or N. 1) of JLPT. If you have another certificate of Japanese proficiency, please make an inquiry to Eiwa Admission Center.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2019 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร ครั้งที่3
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 18, 2019
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 11, 2019
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 16, 2019
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 19, 2019
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 28, 2019
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-สมัครโดยตรงจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
ขั้นตอนก่อนมาประเทศญี่ปุ่น-มาญี่ปุ่นเพื่อเข้าสอบคัดเลือก ต้อง
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสาร, ความเรียงสั้น(Short Essay), สัมภาษณ์
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - วิชาที่กำหนด ภาษาญี่ปุ่น, วิชาทั้งหมด
การสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในญี่ปุ่น EJU - ภาษาที่ใช้สมัคร ภาษาญี่ปุ่น
การสอบภาษาอังกฤษ ไม่กำหนด
การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป
หมายเหตุ Too apply, you must take 180 points or more at Japanese of EJU (400 is the full as sum of "reading comprehension" and "listening and listening-reading comprehension") or N2 (or N. 1) of JLPT. If you have another certificate of Japanese proficiency, please make an inquiry to Eiwa Admission Center.

วันที่อัพเดตล่าสุด: พฤษภาคม 31, 2018

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา