ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเถอะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเถอะ | JPS...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเถอะ

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ท้าทายกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเถอะ

ขั้นแรก ลองเข้ากิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภายในสถาบันการศึกษาหรือภูมิภาคที่พำนักอาศัยอยู่กันเถอะ

เมื่อก่อนมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่กลับประเทศไปโดยที่ไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปบ้านของคนญี่ปุ่นเลยสักครั้ง แต่เดี๋ยวนี้มีการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบที่มีเป้าหมายคือนักศึกษาต่างชาติกับชาวต่างชาตที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นภายในสถาบันที่นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนไว้หรือภายในองค์การบริหารท้องถิ่นที่พำนักอาศัยอยู่ มีสถานที่ที่จัดโปรแกรมเช่นHomestay,Home Visit เป็นต้นด้วย หากจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะทางแล้วลองเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในขอบเขตเวลาที่ได้รับอนุญาตที่สถานที่ที่อยู่ใกล้ก่อนเพื่อให้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตหรือวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น ติดต่อขอรับข้อมูลการจัดงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมได้ที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ได้และก็อย่าพลาดการอ่านข้อมูลจากป้ายประกาศในสถาบันการศึกษาด้วย

สิ่งที่น่าสนใจของโฮมสเตย์ของท้องถิ่น

ในสถานที่ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเช่นฮอกไกโด, คิวชูเป็นต้นมีการจัดโปรแกรมโฮมสเตย์ซึ่งมีเป้าหมายคือนักศึกษาต่างชาติใช้เวลาประมาณ 1~3 สัปดาห์ระหว่างการหยุดเรียนภาคฤดูร้อน,วันหยุดฤดูหนาว,ช่วงวันหยุดฤดูใบไม้ผลิเป็นต้น อย่างไรก็ตามสามารถเข้าร่วมได้เพียงแค่จ่ายค่าเดินทางไป-กลับ ญี่ปุ่นเป็นประเทศเล็กๆแต่มีความยาวจากเหนือจดใต้จึงทำให้มีสภาพภูมิอากาศ,การใช้ชีวิต,วัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามพื้นที่ คุณจะได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่าที่หาไม่ได้จากการใช้ชีวิตในโตเกียวหรือจากการท่องเที่ยวปกติ ดังนั้นขอให้ลองเข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ สามารถหาข้อมูลได้ที่ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศของสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้หรือวารสารต่างๆเป็นต้น

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。