แนะแนวการใช้ชีวิต เพื่อให้ไปรษณีย์ส่งของได้ถูกต่อง | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

แนะแนวการใช้ชีวิต เพื่อให้ไปรษณีย์ส่งของได้ถูกต่อง | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > เพื่อให้ไปรษณีย์ส่งของได้ถูกต่อง

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะแนวการใช้ชีวิต

เพื่อให้ไปรษณีย์ส่งของได้ถูกต่อง

เรียกได้ว่าการส่งจดหมายหรือสิ่งของจากประเทศของตนอย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็นสื่งที่นักศึกษาต่างชาติทั้งหมดร้องขอ นอกจากนี้หากส่งเอกสารสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหรือแจ้งผลสอบ,เอกสารเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค,เอกสารแจ้งที่สำคัญจากสำนักงานเทศบาลหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่ถูกต้องแล้วจะส่งผลเสียอย่างมาก

เขียนที่อยู่โดยใส่ชื่ออพาร์ตเมนต์และเลขที่ให้ถูกต้อง

กรณีที่พักอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือแมนชั่นต้องเขียนชื่อของอพาร์ตเมนต์และหมายเลขห้อง ผู้ที่อยู่ห้องเช่า・โฮมสเตย์ต้องเขียน「คุณ××」ต่อท้ายที่อยู่และนามสกุลของเจ้าของบ้านด้วย เลขที่บ้านเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้พัสดุส่งถึงที่อย่างถูกต้องได้

ต้องติดชื่อ-นามสกุลไว้เพื่อรับของทางไปรษณีย์

หากไม่เขียนชื่อ-นามสกุลไว้เพื่อรับของทางไปรษณีย์แล้วจะทำให้บุรุษไปรษณีย์สับสนว่าชื่อที่จ่าหน้าซองไว้พักอยู่จริงหรือไม่ดังนั้นขอให้ติดชื่อ-นามสกุลไว้เพื่อรับของทางไปรษณ๊ย์ด้วย กรณีที่มีเพื่อนอาศัยอยู่ด้วยขอให้เขียนชื่อ-นามสกุลของทั้งสองคน

บริการแนะนำไปรษณีย์ด้วยภาษาอังกฤษ

สามารถติดต่อสอบถามศูนย์บริการให้คำปรึกษาลูกค้าของที่ทำการไปรษณียด้วยภาษาอังกฤษได้

■ วัน-เวลาที่เปิดทำการ
วันธรรมดา 8:00-22:00
วันเสาร์/อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ 9:00-22:00

■ หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ
0570-046-111 (คิดค่าบริการ)

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。