ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「O」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「O」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「O」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「O」


短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Obihiro Otani Junior College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Ochanomizu University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
Ochanomizu University
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Odawara Junior College
短期大学
กิฟุ / เอกชน
Ogaki Women's College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Ohara Graduate School of Accounting
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Ohkagakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Ohkagakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Ohu University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Ohu University
短期大学
โออิตะ / เอกชน
Oita Junior College
短期大学
โออิตะ / ท้องถิ่น
Oita Prefectural College of Arts and Culture
มหาวิทยาลัย
โออิตะ / รัฐบาล
Oita University
บัณฑิตวิทยาลัย
โออิตะ / รัฐบาล
Oita University
มหาวิทยาลัย
โออิตะ / ท้องถิ่น
Oita University of Nursing and Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
โออิตะ / ท้องถิ่น
Oita University of Nursing and Health Sciences
短期大学
โอคายามา / เอกชน
Okayama College
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Okayama Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / ท้องถิ่น
Okayama Prefectural University
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / ท้องถิ่น
Okayama Prefectural University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Okayama Shoka University
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Okayama Shoka University
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / รัฐบาล
Okayama University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / รัฐบาล
Okayama University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Okayama University of Science
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Okayama University of Science
短期大学
ไอจิ / เอกชน
Okazaki Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Okazaki Women's University
短期大学
โอกินาวา / เอกชน
Okinawa Christian Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
Okinawa Christian University
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
Okinawa Christian University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST)
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
Okinawa International University
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
Okinawa International University
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
Okinawa Prefectura College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
Okinawa Prefectural College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
Okinawa Prefectural University of Arts
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
Okinawa Prefectural University of Arts
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
Okinawa University
短期大学
โอกินาวา / เอกชน
Okinawa Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
Onomichi City University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
Onomichi City University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Orio Aishin Junior College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Aoyama College
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Aoyama Junior College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Butsuryo University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Chiyoda Junior College
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Christian College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Christian University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / ท้องถิ่น
Osaka City University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / ท้องถิ่น
Osaka City University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka College of Music
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka College of Music
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka College of Social Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Dental University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Dental University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Electro Communication University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Electro-Communication University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Gakuin Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Gakuin University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Gakuin University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka General Childcare University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Health Science University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Institute of Technology
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka International College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka International University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka International University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Jogakuin College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Jogakuin University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Jogakuin University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Jonan Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Kawasaki Rehabilitation University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / รัฐบาล
Osaka Kyoiku University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / รัฐบาล
Osaka Kyoiku University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Medical College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Medical College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Ohtani University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Ohtani University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / ท้องถิ่น
Osaka Prefecture University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / ท้องถิ่น
Osaka Prefecture University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Sangyo University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Sangyo University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Seikei College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Seikei University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Shin-Ai College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Shoin Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Osaka Shoin Women's University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / รัฐบาล
Osaka University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / รัฐบาล
Osaka University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Arts
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Arts
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Arts Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Commerce
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Commerce
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Comprehensive Children Education
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Economics
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Economics
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Economics and Law
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Economics and Law
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Health and Sport Sciences
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Health and Sportsciences
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Human Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Human Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Pharmaceutical Sciences
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Pharmaceutical Sciences
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka University of Tourism
短期大学
โอซากา / เอกชน
Osaka Yuhigaoka Gakuen Junior College
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Yukioka College of Health Science
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Osaka Yukioka College of Health Science
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Otani University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Otani University
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Otani University Junior College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Otaru University of Commerce
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Otaru University of Commerce
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Otemae College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Otemae University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Otemae University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Otemon Gakuin University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Otemon Gakuin University
短期大学
ยามานาชิ / ท้องถิ่น
Otsuki Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Otsuma Women's University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Otsuma Women's University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Otsuma Women's University

ค้นหาสถาบันการศึกษา