Osaka Institute of Technology | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Osaka Institute of Technology | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > Osaka Institute of Technology

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับOsaka Institute of Technology,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย โอซากา  / เอกชน

大阪工業大学 | Osaka Institute of Technology

Osaka Institute of Technology รายชื่อคณะวิชา

 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2018) 16คน (ประจำปี 2017) เยน 35,000 (ประจำปี 2018) เยน 250,000 (ประจำปี 2018) เยน 1,260,000 (ประจำปี 2018) 5-16-1 Omiya, Asahi-ku, Osaka-shi, Osaka
  สาขาวิชา
  • Civil Engineering and Urban Design
  • Architecture
  • Mechanical Engineering
  • Electrical and Electronic Systems Engineering
  • Electronics,Information and Communication Engineering
  • Applied Chemistry
  • Environmental Engineering
  • Biomedical Engineering
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2018) 1คน (ประจำปี 2017) เยน 35,000 (ประจำปี 2017) เยน 250,000 (ประจำปี 2017) เยน 1,260,000 (ประจำปี 2017) 5-16-1 Omiya, Asahi-ku, Osaka-shi, Osaka
  สาขาวิชา
  • Computer Science
  • Information Systems
  • Media Science
  • Information Networks
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2017) 3คน (ประจำปี 2016) เยน 35,000 (ประจำปี 2018) เยน 250,000 (ประจำปี 2018) เยน 1,000,000 (ประจำปี 2018) 5-16-1 Omiya, Asahi-ku, Osaka-shi, Osaka
  สาขาวิชา
  • Intellectual Property
 • การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ รับสมัครจำนวนจำกัด จำนวนคนที่ผ่านการคัดเลือก ค่าสมัคร ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน/ปี ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม
  มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ จำนวนน้อยคน (ประจำปี 2018) 3คน (ประจำปี 2017) เยน 35,000 (ประจำปี 2018) เยน 250,000 (ประจำปี 2018) เยน 1,260,000 (ประจำปี 2018) 5-16-1 Oomiya Asashi-ku, Oosaka-shi
  สาขาวิชา
  • Robotics
  • System Design
  • Design and Architecture

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา