ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「お」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「お」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「お」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「お」


บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
奥羽大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
奥羽大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
桜花学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
桜花学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
追手門学院大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
追手門学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
桜美林大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว, คานากาวา / เอกชน
桜美林大学
มหาวิทยาลัย
โออิตะ / ท้องถิ่น
大分県立看護科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โออิตะ / ท้องถิ่น
大分県立看護科学大学
短期大学
โออิตะ / ท้องถิ่น
大分県立芸術文化短期大学
มหาวิทยาลัย
โออิตะ / รัฐบาล
大分大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โออิตะ / รัฐบาล
大分大学
短期大学
โออิตะ / เอกชน
大分短期大学
短期大学
กิฟุ / เอกชน
大垣女子短期大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪青山大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪青山短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪医科大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪大谷大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪大谷大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪音楽大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪音楽大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪音楽大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪学院大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪学院大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪学院大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪河﨑リハビリテーション大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪観光大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / รัฐบาล
大阪教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / รัฐบาล
大阪教育大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪キリスト教学院大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪キリスト教短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪経済大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪経済大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪経済法科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪経済法科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪芸術大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪芸術大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪芸術大学短期大学部
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪健康福祉短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪工業大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪工業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪国際大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪国際大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪国際大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪産業大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪産業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪歯科大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪歯科大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪樟蔭女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
大阪樟蔭女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪商業大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪商業大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪城南女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪女学院大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪女学院大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪女学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / ท้องถิ่น
大阪市立大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / ท้องถิ่น
大阪市立大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪信愛女学院短期大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪成蹊大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪成蹊短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪総合保育大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪総合保育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪体育大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪体育大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / รัฐบาล
大阪大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / รัฐบาล
大阪大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪千代田短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪電気通信大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪電気通信大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪人間科学大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪人間科学大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪物療大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / ท้องถิ่น
大阪府立大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / ท้องถิ่น
大阪府立大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪保健医療大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪薬科大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪薬科大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
大阪夕陽丘学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪行岡医療大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大阪行岡医療大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
大谷大学
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
大谷大学
短期大学
เกียวโต / เอกชน
大谷大学短期大学部
短期大学
ยามานาชิ / ท้องถิ่น
大月短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
大妻女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
大妻女子大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
大妻女子大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
大手前大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
大手前大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
大手前短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
大原大学院大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
岡崎女子大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
岡崎女子短期大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
岡山学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / ท้องถิ่น
岡山県立大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / ท้องถิ่น
岡山県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
岡山商科大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
岡山商科大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / รัฐบาล
岡山大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / รัฐบาล
岡山大学
短期大学
โอคายามา / เอกชน
岡山短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
岡山理科大学
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
岡山理科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
沖縄科学技術大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
沖縄キリスト教学院大学
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
沖縄キリスト教学院大学
短期大学
โอกินาวา / เอกชน
沖縄キリスト教短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
沖縄県立看護大学
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
沖縄県立看護大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
沖縄県立芸術大学
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
沖縄県立芸術大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
沖縄国際大学
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
沖縄国際大学
短期大学
โอกินาวา / เอกชน
沖縄女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
沖縄大学
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
沖縄大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
小樽商科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
小樽商科大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
小田原短期大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
お茶の水女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
お茶の水女子大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
尾道市立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / ท้องถิ่น
尾道市立大学
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
帯広大谷短期大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
帯広畜産大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
帯広畜産大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
折尾愛真短期大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา