วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ค้นคว้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาที่ค้นคว้าวิจัยตั้งแต่ การออกแบบฮาร์ดแวร์ การวิจัยการผลิต การพัฒนาซอฟแวร์ รวมถึงการวิจัยเทคนิคการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีขอบเขตการเรียนที่กว้างและหลากหลาย คอมพิวเตอร์เป็นระบบที่เปลี่ยนข้อมูลเป็นไฟฟ้าและส่งต่อ จึงมีการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้าซึ่งอยู่ในสาขาฟิสิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จะเรียนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนั้น ในด้านของซอฟต์แวร์ ก็จำเป็นต้องความเข้าใจกับอัลกอริธึม(การวางหลักการให้กับโปรแกรม) นอกจากนี้ เพื่อออกแบบให้มนุษย์สามารถใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา หรือกายภาพ ในแง่ระบบความคิดและความสามารถในการแก้ปัญหาของมนุษย์ ประสิทธิภาพในการรับรู้และการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์จึงถูกเรียกว่า วิศวกรรมประสม คอมพิวเตอร์ไปก้าวข้ามการเป็นอุปกรณ์คำนวณไปแล้ว การวิจัยพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่ใกล้เคียงกับสมองของมนุษย์ อาจเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายตลอดกาลของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

In striving to become an university of internat...

Toyohashi University of Technology

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

横浜国立大学 | Yokohama National University

Established in 1949,Yokohama National Universit...

Yokohama National University

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

創価大学 | Soka University

創価大学は、創立者が示した建学の精神のもと「学...

Soka University

青山学院大学 | Aoyama Gakuin University

Aoyama Gakuin University, since its founding at...

Aoyama Gakuin University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา