สาขาศิลปะ・ออกแบบ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

สาขาศิลปะ・ออกแบบ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > สาขาศิลปะ・ออกแบบ

รายละเอียดสาขาวิชา สาขาศิลปะ・ออกแบบ

สาขาศิลปะ・ออกแบบ

ทำความปรารถณาที่ “อยากแสดงออก” ให้เป็นรูปร่าง

ศิลปะและการออกแบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผลงานศิลปะด้วยเซนส์และเทคนิควิธีของตนเอง มีการศึกษาค้นคว้าวิธีการนำเสนอในแบบต่างๆมากมายก็จริง แต่ไม่เพียงเรียนวิธีเท่านั้น การค้นคว้าว่า “งามความคืออะไร” ผ่านวิธีการแสดงออกในแบบของตัวเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญอีกอย่าง ปัจจุบัน ไม่ใช่เลือกวิธีในการสร้างผลงานอย่างการวาดภาพหรือแกะสลักเอาไว้ก่อน แต่ผู้สร้างผลงานมักจะนึกถึงสิ่งที่ตนเองอยากสื่อ แล้วจึงหาวิธีนำเสนอที่เหมาะกับเนื้อหานั้น และมีการใช้CG(Computer Graphic) ซึ่งเขียนด้วยคอมพิวเตอร์แทนพู่กันมากขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน ผลงานศิลปะทั้งหมดเกิดจาก ความปรารถณาที่ “อยากจะสื่อ” ของผู้สร้างผลงาน เพื่อที่จะได้มาซึ่งประสบการณ์และสัมผัสที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างผลงาน การกระตุ้นความรู้สึกด้วยเหตุการณ์ต่างๆจากมุมมองที่กว้างไกลเป็นสิ่งจำเป็น จากนี้ไปการศึกษาวิจัยทฤษฎีเกี่ยวกับศาสตร์แห่งความงามและประวัติศาสตร์ศิลป์ ซึ่งเป็นรากฐานของงานเหล่านี้ เป็นสาขาที่จะได้รับความสนใจมากขึ้น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

多摩美術大学 | Tama Art University

After its founding in 1935, Tama Art University...

Tama Art University

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

星槎道都大学 | Seisa Dohto University

"Founding Spirit" Seisa Dohto University is pas...

Seisa Dohto University

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University
Art

早稲田大学 | Waseda University

In today’s increasingly global society, people ...

Waseda University

広島大学 | Hiroshima University

Hiroshima University is a national institution ...

Hiroshima University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา