Tìm nơi du học từ Ibaraki Đại học | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Ibaraki Đại học | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter

> Tìm nơi du học từ Ibaraki Đại học

Tìm nơi du học từ Ibaraki Đại học

Ibaraki với trung tâm là thành phố Mito, là một tỉnh có nền văn hoá đa dạng. Ngoài Mito còn có thành phố nổi tiếng khác là Tsukuba.Thành phố Tsukuba này chính là nơi du học lý tưởng. Ở đây có trường đại học quốc lập Tsukuba là một trong những trường quốc lập tiêu biểu của Nhật. Nòng cốt của đại học này là khu nghiên cứu khoa học Tsukuba, nơi có rất nhiều ngành nghiên cứu. Khu nghiên cứu khoa học lớn nhất Nhật bản này tự hào với quy mô lớn bao gồm khoảng 300 cơ quan nghiên cứu và khoảng 20,000 nhà nghiên cứu. Trong đó có khoảng 3,000 nhà nghiên cứu người nước ngoài.Vì vậy việc chọn du học ở Tsukuba sẽ giúp các nhà nghiên cứu có môi trường phát huy tốt và nhận được nhiều ảnh hưởng tốt.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 8 trường Trang thứ 1

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
University of Tsukuba

University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back to a teacher-training school which opened in 1872. This was followed by the opening of the Tokyo University of Education in 1949, and in 1973 the un...
[«University of Tsukuba» Xem tiếp]

University of Tsukuba Danh sách các ngành học

Ibaraki Christian University Danh sách các ngành học

Ibaraki Prefectural University of Health Sciences Danh sách các ngành học

  • Đại học
  • Ibaraki / Quốc lập

茨城大学 | Ibaraki University

Ibaraki University Danh sách các ngành học

Tsukuba Gakuin University Danh sách các ngành học

National University Corporation Tsukuba University of Technology Danh sách các ngành học

Tokiwa University Danh sách các ngành học

Ryutsu Keizai University Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Rikkyo University
Tokyo International University
Yokohama National University
Temple University, Japan Campus
Meiji Gakuin University
Osaka University
Fukui University of Technology
Kobe Gakuin University
Kansai University
Chuo University
Hosei University
Sophia University
Daito Bunka University
Teikyo University