Environmental Engineering and Architecture | Kanazawa Institute of Technology | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

> > > Environmental Engineering and Architecture

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับKanazawa Institute of Technology,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นข้อมูลของแต่ละคณะ,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัย / อิชิคาวา / เอกชน

金沢工業大学 | Kanazawa Institute of Technology

Kanazawa Institute of Technology รายชื่อคณะวิชา

  • Environmental Engineering a...

Environmental Engineering and Architecture

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 921-8501
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 7-1 Ogigaoka, Nonoichi-shi, Ishikawa
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Admissions Center
หมายเลขโทรศัพท์ 076-248-0365
หมายเลขแฟกซ์ 076-294-1327
การคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเป็นกรณีพิเศษ มีประสบการณ์เทียบเท่ากับคนญี่ปุ่น,ประเมินด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ค่าสมัคร เยน 30,000 (ประจำปี 2016)
ค่าแรกเข้า เยน 200,000 (ประจำปี 2016)
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 1,343,000 (ประจำปี 2016)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 29,700 (ประจำปี 2016)
สาขาวิชา Architectural Design, Architecture, Civil and Environmental Engineering
กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร ตามวาระ,พิเศษ
ข้อสอบเก่าของการสอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย เปิดเผยทางอินเตอร์เนต
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2016 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร 1st
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 5, 2016
วันปิดรับสมัคร มกราคม 16, 2016
วันสอบคัดเลือก มกราคม 31, 2016 ~ กุมภาพันธ์ 1, 2016
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 6, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ กุมภาพันธ์ 17, 2016
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2016 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร 2nd
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 29, 2016
วันปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 9, 2016
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 18, 2016
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 23, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 4, 2016
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา (ช่วงใบไม้ผลิ) เข้าศึกษา 2016 ปีเมษายน
ประเภทของการสมัคร 3rd
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กุมภาพันธ์ 24, 2016
วันปิดรับสมัคร มีนาคม 9, 2016
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 16, 2016
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 19, 2016
วันที่ปิดรับการลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อ มีนาคม 25, 2016
วิชาที่สอบคัดเลือกเฉพาะของมหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, Select Japanese or Science

วันที่อัพเดตล่าสุด: กรกฏาคม 27, 2015


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2016 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม