ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

国と国が相互理解できる世界をめざす

ศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศกับประเทศในสังคมนานาประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้กับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความซับซ้อนจากปัจจัยมากมายที่เกี่ยวพันกัน การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมองจากภาพรวมในวงกว้างเพื่อที่จะแก้ไขปัจจัยอันหลากหลายนั้น ปัจจุบัน มีหลายมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการ “สร้างบุคคลากรระดับสากล” ที่สามารถแสดงบทบาทได้ในสังคมนานาประเทศ เพื่อการนั้น การศึกษาที่เพียบพร้อม และความสามารถจับประเด็นของประเทศต่างๆทั่วโลก ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนว่า “อยากมีบทบาทในเวทีสากล” และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง เป็นสิ่งจำเป็น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 19...

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

Since its inception, Aichi Shukutoku University...

Aichi Shukutoku University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded...

Kyoto University of Foreign Studies

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา