ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

国と国が相互理解できる世界をめざす

ศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างประเทศกับประเทศในสังคมนานาประเทศ เพื่อสร้างสันติภาพให้กับโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันมีความซับซ้อนจากปัจจัยมากมายที่เกี่ยวพันกัน การแก้ปัญหาจึงจำเป็นต้องมองจากภาพรวมในวงกว้างเพื่อที่จะแก้ไขปัจจัยอันหลากหลายนั้น ปัจจุบัน มีหลายมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายในการ “สร้างบุคคลากรระดับสากล” ที่สามารถแสดงบทบาทได้ในสังคมนานาประเทศ เพื่อการนั้น การศึกษาที่เพียบพร้อม และความสามารถจับประเด็นของประเทศต่างๆทั่วโลก ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนว่า “อยากมีบทบาทในเวทีสากล” และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง เป็นสิ่งจำเป็น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ | 武蔵野大学 | Musashino University

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 19...

มหาวิทยาลัยมุซาชิโนะ

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University
Law

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded...

Kyoto University of Foreign Studies

フェリス女学院大学 | Ferris University

In 1870, Ferris Jogakuin was founded by Mary E....

Ferris University

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา