Thông tin ngành học | Global Studies | Sophia University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Global Studies | Sophia University | JPSS, trang chuyên...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Sophia University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành Liberal ArtshoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Global StudieshoặcNgành TheologyhoặcNgành HumanitieshoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Foreign StudieshoặcNgành Human science của Sophia University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Sophia University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

上智大学 | Sophia University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật 

Global Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

2つの視野で世界を立体的に捉える

上智大学が長年にわたって蓄積してきた「国際関係論」や「地域研究」の教育・研究を伝統を基礎にした新設学部です。
急速に形成されつつあるグローバル社会を、2つの視野=「国際関係論」と「地域研究」で立体的に捉え、グローバル化しつつある世界に対応し、貢献し、主導する人材を養成します。
同学部では、世界の人々が共に歩む共生社会の構築に貢献しようとする「国際的公共知識人」として、国際性の高い企業や国際機関、NPO,NGOなどで活躍できる人材を育てます。
国際政治、市民社会・国際協力論と、グローバル社会の形成に大きなインパクトを与えるアジア、中東、アフリカに関する地域研究を軸に学び、グローバルとローカルの双方向視点を養成します。

Danh sách các khoa

総合グローバル学科

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

For what kinds of purpose did you choose the school and the faculty of now?