Thông tin ngành học | Global Studies | Sophia University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Thông tin ngành học | Global Studies | Sophia University | JPSS, trang chuyên...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global Studies

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Sophia University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành  hoặcNgành Science and TechnologyhoặcNgành Global StudieshoặcNgành SPSF(Sophia Program for Sustainable Futures)hoặcNgành TheologyhoặcNgành HumanitieshoặcNgành LawhoặcNgành EconomicshoặcNgành Foreign StudieshoặcNgành Human Sciences của Sophia University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Sophia University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

上智大学 | Sophia University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Hiện tại chưa cập nhập thông tin bằng ngôn ngữ bạn đã chọn. Hãy xem bằng ngôn ngữ khác.
Xem thông tin bằng tiếng Nhật 

Global Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
  • Mục thông tin ngành học
  • Hỗ trợ đời sống sinh hoạt sinh viên
  • Giới thiệu cơ sở vật chất của trường
  • Truy cập

Thông tin ngành học

世界を立体的に捉えること

総合グローバル学部の研究と教育は、「国際関係論」と「地域研究」の二つの分野を融合させ、「グローバル・スタディーズ」として探求することで、グローバル化した世界を立体的に捉えることを目指します。
このため「、国際政治論」「市民社会・国際協力論」「アジア研究」「中東・アフリカ研究」の4つの領域の科目群を展開しています。

深みを持ちつつも、効果的・効率的に学ぶこと

総合グローバル学部では、学生一人ひとりの興味や関心に基づき、学びの対象を「幅広い選択肢から柔軟に選ぶ」ことができます。そして、「緻密かつ体系的に構成されたカリキュラム」と「プロフェッショナルな教員」がそれを支えます。また、他学部科目や英語以外の語学科目の履修なども重視しています。

Thông tin Du học sinh của trường (theo niên khóa)

2019
Trung quốc868
Hàn quốc234
Mỹ213
Đức55
Pháp44
Hồng kông41
Indonesia29
Việt nam23
Úc18
Các nước khác210

Danh sách các khoa

総合グローバル学科

Danh sách các trường đã xem gần đây


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học