Psychology and Health Care Management at Akasaka | International University of Health and Welfare | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Psychology and Health Care Management at Akasaka | International University o...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Psychology and Health Care Management at Akasaka

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về International University of Health and Welfare, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health ScienceshoặcNgành Health and WelfarehoặcNgành PharmacyhoặcNgành Health Sciences at FukuokahoặcNgành Nursing and Rehabilitation Science at OdawarahoặcNgành Khoa Điều dưỡng tại NaritahoặcNgành Khoa Chăm sóc Sức khỏe NaritahoặcNgành giảng viên y tếhoặcNgành Psychology and Health Care Management at AkasakahoặcNgành Pharmacy at FukuokahoặcNgành Pharmacy at Narita, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tochigi  / Tư lập

国際医療福祉大学 | International University of Health and Welfare

Psychology and Health Care Management at Akasaka

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 107-8402
Địa chỉ liên hệ 4-1-26 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office in Akasaka Campus, Tokyo
Điện thoại 03-5574-3903
Fax 03-5574-3901
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2025)
Số người thi tuyển 6người (Niên khóa 2024)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 8người (Niên khóa 2024)
Số du học sinh tư phí của trường 8người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền học phí / năm 700,000 Yên (Niên khóa 2025)
Các khoản chi phí khác 205,000 Yên (Niên khóa 2025)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú "Other expenses" above include fees for experiment, material, facility, association fees, and others. The amount of "Other expenses" on the second year and after is 365,000 yen.
If you make a procedure of canceling to enter the university by the designated date, fees other than the admission fee will be refunded.
International University of Health and Welfare provides various support for international students.
For more information, please check the "Admission Information" on the University website ( https://www.iuhw.ac.jp/ ).
Khoa Department of Psycholpgy, Department of Healthcare Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students [November]
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 11 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 12 tháng 12 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Japanese only. (If you take subjects other than Japanese, the university will refer to the score for consideration.)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Thi tiếng Anh If you have a qualification in a language other than your native language, it will be used as a reference for the pass/fail decision.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú
EJU available for Special Selection for International Students [November] will be either June 2023, November 2023, or June 2024.
If you are applying from a country other than Japan where EJU is not available, you must have taken N2 or higher of the Japanese Language Proficiency Test within two years prior to the application and be able to submit documents to prove your score (limited to applicants residing in countries where EJU is not administered).
Applicants who wish to send application documents by mail from outside of Japan must contact the Admissions Office by the start date of the application period.
If you live in outside of Japan and do not have a Japanese visa, or if you have a "Temporary Visitor" visa, you must apply for the November entrance examination. You cannot apply for the entrance examination held in January.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students [January]
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2025 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2025
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 2 năm 2025
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 2 năm 2025
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Japanese only. (If you take subjects other than Japanese, the university will refer to the score for consideration.)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2023
Thi tiếng Anh If you have a qualification in a language other than your native language, it will be used as a reference for the pass/fail decision.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú EJU available for Special Selection for International Students [November] will be either June 2023, November 2023, or June 2024.
If you are applying from a country other than Japan where EJU is not available, you must have taken N2 or higher of the Japanese Language Proficiency Test within two years prior to the application and be able to submit documents to prove your score (limited to applicants residing in countries where EJU is not administered).
Applicants who wish to send application documents by mail from outside of Japan must contact the Admissions Office by the start date of the application period.
If you live in outside of Japan and do not have a Japanese visa, or if you have a "Temporary Visitor" visa, you must apply for the November entrance examination. You cannot apply for the entrance examination held in January.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 06 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học