Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Hosei University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Japanese Language ProgramhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Liên hệ

Define yourself and your own future.

Global society is constantly in motion, driven by the various people of the world, who all hold their own cultures and ideas. In order to take one's place in this evolving global society, it is essential to develop new modes of free thinking. Since its founding in 1880 under the principles of "Freedom and Progress", Hosei University has graduated talented individuals who have gone on to promote societal reform in a wide range of fields, as well as contribute achievements in culture and sports. We nurture the talents and skills of our students so that they can excel on the global stage with our numerous fields of study in 15 faculties and over 200 clubs and unique extracurricular activities, all in 3 distinctive campuses located in Tokyo.
Diverse individuals gather here from throughout Japan and around the world.
Everyone has their own opinions and ideas to share.
Perspectives are broadened greatly through new challenges that encourage students to redefine their personal abilities and limits.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Hosei University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 28người (Niên khóa 2022) 73người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 831,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Economics
  • International Economics
  • Business Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2022) 56người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 831,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku,Tokyo
  Khoa
  • Business Administration
  • Business Strategy
  • Markets and Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2022) 14người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 831,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sustainability Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,097,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Global and Interdisciplinary Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Liên hệ để biết thêm chi tiết 60người (Niên khóa 2022) 25,000 Yên (Niên khóa 2022) 50,000 Yên (Niên khóa 2022) 400,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-16 Ichigayatamachi, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Japanese Language Program
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2022) 16người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 831,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Law
  • Politics
  • Global Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 35người (Niên khóa 2022) 9người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 831,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Philosophy
  • Japanese
  • English
  • History
  • Geography
  • Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 25người (Niên khóa 2022) 52người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 831,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku,Tokyo
  Khoa
  • Policy Science on Society
  • Sociology
  • Media and Communication Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2022) 7người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,063,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Intercultural Communication
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2022) 4người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 831,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Community Development
  • Clinical Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2022) 10người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 831,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Lifelong Learning and Career Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 11người (Niên khóa 2022) 11người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,172,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Architecture
  • Civil and Environmental Engineering
  • Engineering and Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2022) 5người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,172,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Frontier Bioscience
  • Chemical Science and Technology 
  • Clinical Plant Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2022) 15người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,172,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Electrical and Electronics Engineering
  • Applied Informatics
  • Industrial and Systems Engineering
  • Advanced Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2022) 1người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 933,800 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sports and Health Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2022) 4người (Niên khóa 2021) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,172,000 Yên (Niên khóa 2022) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Computer Science
  • Digital Media

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Bạn đã học tiếng Nhật như thế nào ?