Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Hosei University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo  / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Obtaining English-based degrees in the heart of Tokyo

HOSEI University, established in 1880 as the Tokyo School of Law, is a Japanese university with a long and storied history. The university accepted 1515 international students in 2019, as a part of the Top Global University Project, and boasts 255 partner universities in 45 countries and regions (as of February 2021).
The university is comprised of 15 faculties and 38 departments and also offers English-based degrees, meaning prospective students have a wide variety of programs to choose from.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Hosei University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 28người (Niên khóa 2024) 59người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 831,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Economics
  • International Economics
  • Business Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2024) 28người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 831,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku,Tokyo
  Khoa
  • Business Administration
  • Business Strategy
  • Markets and Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 10người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 831,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sustainability Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,097,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Global and Interdisciplinary Studies
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 15người (Niên khóa 2024) 13người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 831,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Law
  • Politics
  • Global Politics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2024) 15người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 831,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Philosophy
  • Japanese
  • English
  • History
  • Geography
  • Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 25người (Niên khóa 2024) 45người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 831,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku,Tokyo
  Khoa
  • Policy Science on Society
  • Sociology
  • Media and Communication Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 10người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,063,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1, Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Intercultural Communication
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 7người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 831,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Community Development
  • Clinical Psychology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 10người (Niên khóa 2024) 10người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 831,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Lifelong Learning and Career Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 11người (Niên khóa 2024) 7người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,172,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Architecture
  • Civil and Environmental Engineering
  • Engineering and Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 7người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,172,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Frontier Bioscience
  • Chemical Science and Technology 
  • Clinical Plant Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 19người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,172,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mechanical Engineering
  • Electrical and Electronics Engineering
  • Applied Informatics
  • Industrial and Systems Engineering
  • Advanced Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2024) 2người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 933,800 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sports and Health Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 2người (Niên khóa 2024) 2người (Niên khóa 2023) 240,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,172,000 Yên (Niên khóa 2024) 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Computer Science
  • Digital Media

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

Chi phí ban đầu cho việc du học Nhật Bản của bạn là khoảng bao nhiêu ?