Miyazaki Gakuen Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Miyazaki Gakuen Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Miyazaki Gakuen Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Miyazaki Gakuen Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành NurseryhoặcNgành Modern Business, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Miyazaki  / Tư lập

宮崎学園短期大学 | Miyazaki Gakuen Junior College

Miyazaki Gakuen Junior College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 1415, Kano Hei, Kiyotake-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki
  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 1415, Kano Hei, Kiyotake-cho, Miyazaki-shi, Miyazaki

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học