Foreign Student Scholarship (Gifu International Center) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง, แนะนำหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น, วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นักศึกษาวิจัย, นักศึกษาAudit) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Foreign Student Scholarship (Gifu International Center) (วิทยาลัยอาชีวศึกษาหล...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Foreign Student Scholarship (Gifu International Center)

Foreign Student Scholarship (Gifu International Center)

วันที่อัพเดตล่าสุด: กันยายน 01, 2015

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Gifu International Center
จำนวนเงินต่อปี 2015-2016
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาหลักสูตรวิชาชีพขั้นสูง, แนะนำหลักสูตรพิเศษเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น, วิทยาลัยระดับอนุปริญญา, คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นักศึกษาวิจัย, นักศึกษาAudit
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษา กิฟุ
กำหนดพื้นที่ของสถาบันการศึกษา Gifu Prefecture
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot receive other scholarship.
อื่นๆ, เกี่ยวกับการสมัคร Students who is to study at least for one academic year (Apr.-Mar.)
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 30,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 1 year
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 5
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 5/6
ระยะเวลารับสมัคร April to Early June
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร มิถุนายน

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา