Mizuho International Foundation Scholarship (คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นักศึกษาวิจัย) | แนะนำทุนการศึกษา | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

Mizuho International Foundation Scholarship (คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นั...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > แนะนำทุนการศึกษา > Mizuho International Foundation Scholarship

Mizuho International Foundation Scholarship

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 23, 2016

กลุ่มองค์กรที่ดำเนินการ Mizuho International Foundation
จำนวนเงินต่อปี 2016-2017
วิธีการสมัคร สมัครผ่านสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ตอนสมัคร ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตร คณะวิชา, ปริญญาโท, ปริญญาเอก, นักศึกษาวิจัย
สถานภาพการพำนักอาศัย College Student
จำกัดอายุ 35 or less
จำกัดเงินช่วยเหลือด้านอื่น You cannot get another scholarship.
อื่นๆ, เกี่ยวกับการสมัคร Major in Japan: Social Science or Humanities
มูลค่าเงินช่วยเหลือ(เยน) 120,000 yen for a month
ระยะเวลาในการให้เงินช่วยเหลือ(ปี) 2 years
จำนวนที่รับ (คาดการณ์) 10
จำนวนคนที่รับของปีก่อน 19/38
ระยะเวลารับสมัคร October to November
ช่วงเวลาปิดรับสมัคร พฤศจิกายน

« ค้นหาทุนการศึกษา Top

ค้นหาสถาบันการศึกษา