แนะแนวการใช้ชีวิต การทำใบขับขี่รถยนต์และการทำประกันภัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

แนะแนวการใช้ชีวิต การทำใบขับขี่รถยนต์และการทำประกันภัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลก...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > > การทำใบขับขี่รถยนต์และการทำประกันภัย

แนะนำการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แนะแนวการใช้ชีวิต

การทำใบขับขี่รถยนต์และการทำประกันภัย

หากเปลี่ยนใบขับขี่ที่ทำจากประเทศของท่านมาเป็นใบขับขี่ของประเทศญี่ปุ่น จะทำให้สามารถขับรถยนต์ในญี่ปุ่นได้ หลังจากที่ได้ใบขับขี่ของต่างประเทศมาแล้ว มีเงื่อนไขว่าในขณะที่เปลี่ยนนั้นใบขับขี่ของต่างประเทศจะต้องยังเหลืออายุใช้งานอยู่ และจะต้องอยู่ในประเทศนั้นนานกว่า 3 เดือน สิ่งที่จะต้องเตรียมคือ ใบขับขี่ของต่างประเทศ และฉบับแปลภาษาญี่ปุ่น หนังสือเดินทาง ไซริวการ์ด รูปถ่าย 1 ใบ ค่าธรรมเนียม (รถยนต์ 4,450 เยน รถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ 3,750 เยน ถึง 6,650 เยน) สามารถขอให้สถานทูตหรือ JAF ที่มีอยู่ตามจังหวัดต่างๆแปลใบขับขี่ให้ได้ หากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว กรุณาไปดำเนินการที่ศูนย์อนุญาตขับขี่ของแต่ละจังหวัด

หากจะขับขี่รถยนต์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อนว่า รถยนต์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ประกันแบบ Jibaiseki hoken เท่านั้น แต่ต้องมี Nin-i hoken ด้วย ถ้าเป็นรถยนต์ที่ไม่มีประกันทั้ง 2 แบบแล้ว จะไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้ หากเป็นรถยนต์ที่ยืมมาจากเพื่อน ประกันจะคุ้มครองเฉพาะเพื่อนและบุคคลในครอบครัวที่นำรถยนต์ไปขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นเท่านั้น (เฉพาะครอบครัว) นอกจากนั้น ในกรณีที่ซื้อรถยนต์ด้วยตัวเอง นอกจากจะบังคับให้มีประกัน Jibaiseki hoken ยังต้องมีประกันแบบ Nin-i hoken และต้องต่ออายุทุกๆปีด้วย เวลาที่จะซื้อรถยนต์ไม่ได้ดูงบประมาณเฉพาะราคาเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงค่าประกันภัยด้วย

PageTop

<< Back  |  Index Page  |  Next >>

แนะนำทุนการศึกษา

ค้นหาสถานที่ศึกษาต่อ

เลือกประเภทของสถาบันการศึกษา

มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
สถาบันการศึกษาทั้งหมด
自分の適性を調べて、今後の進路を考えてみよう。軽いゲーム感覚で40の質問に答えてね。