วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน

วิศวกรรมทรัพยากรธรรมชาติ・พลังงาน

วิจัยแหล่งพลังงานใต้พื้นพิภพชั้นในของดาวเคราะห์โลก

วิศวกรรมทรัพยากร มีเป้าหมายการวิจัยคือ ทรัพยากรใต้พื้นพิภพที่อยู๋ในชั้นธรณีภาคของโลก โดยศึกษาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรแร่และทรัพยากรพลังงาน อุโมงค์ เขื่อน น้ำบาดาล และสภาพของดินและเปลือกโลก วิศวกรรมพลังงาน พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนการดึงเอาพลังงานออกมา ค้นคว้าเทคโนโลยีที่ใช้น้ำมันดิบหรือถ่านหินอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด หรือเทคโนโลยีเพื่อลดสิ่งปฏิกูลหลังการเผาเหล่านั้น นอกจากนั้น การวิจัยเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคีลยร์ในแง่ความปลอดภัย หรือแง่ต้นทุน ก็เป็นหัวข้อวิจัยที่สำคัญ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตา กล่าวกันว่า พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ส่งมาถึงโลกนั้นเพียง 1 ใน 10,000 เท่านั้น แบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีต้นทุนที่สูงอยู่ การวิจัยพัฒนาจึงมีอย่างต่อเนื่อง ในสาขานี้ การค้นพบสสารใหม่หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เคยถูกมองว่าเป็นหัวใจสำคัญ แต่จากนี้ไป ไมเพียงแค่การค้นคว้าเทคโนโลยีเท่านั้น วิสัยทัศน์กว้างไกลที่คำนึงถึงผลกระทบและความปลอดภัยที่มีต่อสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งจำเป็น

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

福井工業大学 | Fukui University of Technology

Committed to nurturing competent engineers capa...

Fukui University of Technology

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา