วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

ให้ความสนใจไฟฟ้าทั้งในด้านพลังงาน และการเป็นตัวกลางนำส่งข้อมูล

วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวไฟฟ้า “ไฟฟ้า” ในที่นี้มีสองด้านคือ ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ และไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูล สาขาที่วิจัยไฟฟ้าในฐานะพลังงาน ศึกษาวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถประหยัดทรัพยากร และค้นคว้าเกี่ยวกับทรัพยากรชนิดใหม่ อันได้แก่ พลังงานทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำขึ้นน้ำลง โดยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้เป็นพลังงานไฟฟ้า และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สาขาที่วิจัยไฟฟ้าในฐานะเครื่องมือในการส่งข้อมูล เทคโนโลยี Photoelectron ของญี่ปุ่นเป็นแนวหน้าแม้ในระดับโลก มีผลงานทั้งเครือข่ายสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง และการพัฒนาแผ่น DVD และBlu-ray ให้ใช้งานได้จริง การวิจัยในสาขาเช่นนี้มีค่าใช้จ่ายมหาศาล ความร่วมมือในระดับนานาชาติ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

慶應義塾大学 | Keio University

In 1858, Keio University was founded to provide...

Keio University

大阪大学 | Osaka University

Osaka University continues to renew itself, bre...

Osaka University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

横浜国立大学 | Yokohama National University

Established in 1949,Yokohama National Universit...

Yokohama National University

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

In striving to become an university of internat...

Toyohashi University of Technology

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา