เลือกสถานศึกษาจาก โตเกียวมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ(หน้าที่ 4)

เลือกสถานศึกษาจาก โตเกียวมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ(หน้าที่ 4)

facebooktwitter

> > หน้าที่ 4

เลือกสถานศึกษาจาก โตเกียวมหาวิทยาลัย (หน้าที่ 4)

การมาศึกษาต่อที่จังหวัดโตเกียว(Tokyo)นั้น หมายถึงการที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ใหม่ๆได้ทุกๆวัน ใน23เขตชั้นใน มีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่มากมากมาย เป็นจุดที่พลาดไม่ได้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ การให้การสนับสนุนในการสมัครงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงหลากหลายองค์กร ก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการตัดสินใจ หากได้มาศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นทั้งที นักศึกษาต่างชาติจำนวนมากก็อยากที่จะใช้ประสบการณ์ที่ได้มาในสังคมการทำงานแบบสากล ทั้งบริษัทต่างชาติและบริษัทญี่ปุ่น ความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพไม่ว่าเมื่อก่อนหรือปัจุบันก็ไม่ต่างกัน นักศึกษาต่างชาติจะสามารถสั่งสมจากการอภิปรายและการเขียนวิทยานิพนธ์ในมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการเป็นผู้นำแถวหน้าในระดับสากลได้

 • มหาวิทยาลัย
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
 • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด114สถาบัน หน้าที่ 4

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

帝京科学大学 | Teikyo University of Science

Teikyo University of Science รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

帝京平成大学 | Teikyo Heisei University

Teikyo Heisei University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / รัฐบาล

電気通信大学 | The University of Electro Communications

The University of Electro Communications รายชื่อคณะวิชา

Tokyo Ariake University of Medical and Health Sciences รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / รัฐบาล

東京医科歯科大学 | Tokyo Medical and Dental University

Tokyo Medical and Dental University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京音楽大学 | Tokyo College of Music

Tokyo College of Music รายชื่อคณะวิชา

Tokyo University of Marine Science and Technology รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京家政学院大学 | Tokyo Kasei Gakuin University

Tokyo Kasei Gakuin University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京家政大学 | Tokyo Kasei University

Tokyo Kasei University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / รัฐบาล

東京外国語大学 | Tokyo University of Foreign Studies

Tokyo University of Foreign Studies รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / รัฐบาล

東京学芸大学 | Tokyo Gakugei University

Tokyo Gakugei University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京経済大学 | Tokyo Keizai University

Tokyo Keizai University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / รัฐบาล

東京藝術大学 | Tokyo University of the Arts

Tokyo University of the Arts รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京工科大学 | Tokyo University of Technology

Tokyo University of Technology รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / รัฐบาล

東京工業大学 | Tokyo Institute of Technology

Tokyo Institute of Technology รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京工芸大学 | Tokyo Polytechnic University

Tokyo Polytechnic University รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京歯科大学 | Tokyo Dental College

Tokyo Dental College รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京神学大学 | Tokyo Union Theological Seminary

Tokyo Union Theological Seminary รายชื่อคณะวิชา

 • มหาวิทยาลัย
 • โตเกียว / เอกชน

東京純心大学 | Tokyo Junshin University

Tokyo Junshin University รายชื่อคณะวิชา

Tokyo Women's College of Physical Education รายชื่อคณะวิชา

2 3 4 5 6

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Daito Bunka University
Hosei University
Yokohama National University
Meiji Gakuin University
Chuo University
Rikkyo University
Temple University, Japan Campus
Kobe Gakuin University
Kansai University
Osaka University
Tokyo International University
Fukui University of Technology
Teikyo University
Sophia University