มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว TIU E-Track ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครและการสอบเข้าภาคเ... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2014/12/22 update

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2014/12/22

ข่าวสาร

2014/12/22 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว TIU E-Track ข่าวสารสถาบันการศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครและการสอบเข้าภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ (รอบสุดท้าย) และฤดูใบไม้ร่วงปีพ.ศ.2558 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (E-Track) มหาวิทยาลัย Tokyo International University
รายละเอียดวันเปิดรับสมัคร หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (E-Track) ปีการศึกษาพ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้

การเปิดรับสมัครภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิรอบที่ 3 (รอบสุดท้าย) ปีการศึกษาพ.ศ. 2558 (เข้าเรียนเดือนเมษายน)
6 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 (สำหรับผู้สมัครที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น)

การเปิดรับสมัครภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงรอบที่ 2 (เข้าเรียนเดือนกันยายน)
6 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

กรุณาอ่านรายละเอียดการสมัคร (Application Guideline) ก่อนสมัคร
ยื่นใบสมัครออนไลน์ https://tiu.applyjapan.com/
URL รายละเอียดการสมัคร http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/application_guideline_2015.pdf
Brochure: http://www.tiu.ac.jp/english/etrack/asset/docs/etrack_school_Brochure.pdf

» ดูข้อมูลสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว TIU E-Track

กลับไปสู่รายการ


ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม