ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「M」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「M」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「M」


มหาวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
Maebashi Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
กุนมะ / ท้องถิ่น
Maebashi Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Matsumoto Dental University
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Matsumoto Dental University
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
Matsumoto Junior College
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Matsumoto University
บัณฑิตวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
Matsumoto University
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
Matsumoto University Matsusho Junior College
短期大学
เอฮิมา / เอกชน
Matsuyama Junior College
มหาวิทยาลัย
เอฮิมา / เอกชน
Matsuyama Shinonome College
短期大学
เอฮิมา / เอกชน
Matsuyama Shinonome Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
เอฮิมา / เอกชน
Matsuyama University
มหาวิทยาลัย
เอฮิมา / เอกชน
Matsuyama University
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
Medical Welfare of Hirosaki University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Meiji Gakuin University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา, โตเกียว / เอกชน
Meiji Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Meiji Pharmaceutical University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Meiji Pharmaceutical University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Meiji University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว, คานากาวา / เอกชน
Meiji University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Meiji University of Integrative Medicine
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Meiji University of Integrative Medicine
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Meijo University
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Meijo University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Meikai University
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Meikai University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
Meio University
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / ท้องถิ่น
Meio University
短期大学
นิอิกาตะ / เอกชน
Meirin College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Meisei University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Meisei University
短期大学
กุนมะ / เอกชน
Meiwa Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Mejiro University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Mejiro University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Mejiro University (Japanese Language Program for Foreign Students)
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Mejiro University College
บัณฑิตวิทยาลัย
มิเอะ / ท้องถิ่น
Mie Prefectural College of Nursing
มหาวิทยาลัย
มิเอะ / ท้องถิ่น
Mie Prefectural College of Nursing
มหาวิทยาลัย
มิเอะ / รัฐบาล
Mie University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิเอะ / รัฐบาล
Mie University
短期大学
โอคายามา / เอกชน
Mimasaka Junior College
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Mimasaka University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Mimasaka University
短期大学
มิยาซากิ / เอกชน
Minami Kyushu Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยาซากิ / เอกชน
Minami Kyushu University
มหาวิทยาลัย
มิยาซากิ / เอกชน
Minamikyushu University
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Minatogawa College
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
Minobusan University
短期大学
อาคิตะ / เอกชน
Misono Gakuen Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Miyagi Gakuin Women's University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
Miyagi Gakuin Women's University
短期大学
มิยากิ / เอกชน
Miyagi Seishin College
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / ท้องถิ่น
Miyagi University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / ท้องถิ่น
Miyagi University
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / รัฐบาล
Miyagi University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / รัฐบาล
Miyagi University of Education
短期大学
มิยาซากิ / เอกชน
Miyazaki Gakuen Junior College
มหาวิทยาลัย
มิยาซากิ / เอกชน
Miyazaki International College
มหาวิทยาลัย
มิยาซากิ / ท้องถิ่น
Miyazaki Municipal University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยาซากิ / ท้องถิ่น
Miyazaki Prefectural Nursing University
มหาวิทยาลัย
มิยาซากิ / ท้องถิ่น
Miyazaki Prefectural Nursing University
มหาวิทยาลัย
มิยาซากิ / เอกชน
Miyazaki Sangyou Keiei University
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยาซากิ / รัฐบาล
Miyazaki University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Momoyama Gakuin University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Momoyama Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Morinomiya University of Medical Sciences
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Morinomiya University of Medical Sciences
短期大学
อิวาเตะ / เอกชน
Morioka Daigaku Junior College
มหาวิทยาลัย
อิวาเตะ / เอกชน
Morioka University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Mukogawa Women's University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Mukogawa Women's University
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Mukogawa Women's University Junior College Division
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Muroran Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Muroran Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Musashi University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Musashi University
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Musashigaoka College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Musashino Academia Musicae
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Musashino Academia Musicae
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Musashino Art University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Musashino Art University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Musashino Gakuin University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Musashino Gakuin University
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Musashino Junior College
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Musashino University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Musashino University

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม