ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「K」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「K」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「K」


短期大学
เกียวโต / เอกชน
Kacho Junior College
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kaetsu University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kaetsu University
短期大学
คากาวา / เอกชน
Kagawa Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Kagawa Nutrition University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Kagawa Nutrition University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Kagawa Nutrition University
มหาวิทยาลัย
คากาวา / ท้องถิ่น
Kagawa Prefectural College of Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
คากาวา / ท้องถิ่น
Kagawa Prefectural University of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
คากาวา / รัฐบาล
Kagawa University
บัณฑิตวิทยาลัย
คากาวา / รัฐบาล
Kagawa University
短期大学
คาโกะชิมา / เอกชน
Kagoshima Immaculate Heart College
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
Kagoshima Immaculate Heart University
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / เอกชน
Kagoshima Immaculate Heart University
短期大学
คาโกะชิมา / ท้องถิ่น
Kagoshima Prefectural College
มหาวิทยาลัย
คาโกะชิมา / รัฐบาล
Kagoshima University
บัณฑิตวิทยาลัย
คาโกะชิมา / รัฐบาล
Kagoshima University
短期大学
คาโกะชิมา / เอกชน
Kagoshima Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Kaichi International University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kamakura Women's College
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kamakura Women's University
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Kamakura Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Kameda College of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Kameda College of Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kanagawa Dental University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kanagawa Dental University
短期大学
คานากาวา / เอกชน
Kanagawa Dental University Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kanagawa Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kanagawa Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kanagawa University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kanagawa University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / ท้องถิ่น
Kanagawa University of Human Services
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / ท้องถิ่น
Kanagawa University of Human Services Graduate School
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / ท้องถิ่น
Kanazawa College of Art
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / ท้องถิ่น
Kanazawa College of Art
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Gakuin College
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Medical University
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Medical University
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Seiryo University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Seiryo University
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
Kanazawa Seiryo University Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / รัฐบาล
Kanazawa University
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / รัฐบาล
Kanazawa University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Kanda University of International Studies
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Kanda University of Internationl Studies
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai Fukushikagaku University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Kansai Gaidai College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai Gaidai University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai Gaidai University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai Medical University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai Medical University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai University of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai University of Health Sciences
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kansai University of International Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kansai University of International Studies
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kansai University of Nursing and Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kansai University of Nursing and Health Sciences
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kansai University of Social Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kansai University of Social Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kansai University of Welfare sciences
短期大学
โอซากา / เอกชน
Kansai Women's College
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Kanto Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kanto Gakuin University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kanto Gakuin University
短期大学
กุนมะ / เอกชน
Kanto Junior College
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Kawaguchi Junior College
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอฮิมา
Kawahara Computer Business College
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Kawamura Gakuen Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Kawamura Gakuen Women's University
短期大学
คานากาวา / ท้องถิ่น
Kawasaki City College of Nursing
短期大学
โอคายามา / เอกชน
Kawasaki College of Allied Health Professions
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kawasaki Medical School
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kawasaki Medical School
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kawasaki University of Medical Welfare
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kawasaki University of Medical Welfare
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Keiai University
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Keio University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Keio University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Keisen University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Keisen University
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / เอกชน
Keiwa College
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kibi International University
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kibi International University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kindai University
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
Kindai University
短期大学
โอซากา / เอกชน
Kindai University Shool of Junior College Civision
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
Kinjo College
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Kinjo Gakuin University
มหาวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kinjo University
บัณฑิตวิทยาลัย
อิชิคาวา / เอกชน
Kinjo University
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
Kinjogakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Kio University
มหาวิทยาลัย
นารา / เอกชน
Kio University
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Kiryu University
短期大学
กุนมะ / เอกชน
Kiryu University Junior College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Kitami Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
Kitami Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kitasato University
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
Kitasato University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
Kobe City College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
Kobe City College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
Kobe City University of Foreign Studies
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
Kobe City University of Foreign Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe College
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Design University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Design University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Gakuin University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Institute of Computing, Graduate School of Information Technology
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe International University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Kaisei College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Pharmaceutical University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Pharmaceutical University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Shinwa Women's University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Shinwa Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Shoin Women's University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Shoin Women's University
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Tokiwa College
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Tokiwa University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / รัฐบาล
Kobe University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / รัฐบาล
Kobe University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe University of Welfare
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Women's University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Women's University
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Yamate College
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kobe Yamate University
短期大学
โคจิ / เอกชน
Kochi Gakuen College
มหาวิทยาลัย
โคจิ / รัฐบาล
Kochi University
บัณฑิตวิทยาลัย
โคจิ / รัฐบาล
Kochi University
บัณฑิตวิทยาลัย
โคจิ / ท้องถิ่น
Kochi University of Technology
มหาวิทยาลัย
โคจิ / ท้องถิ่น
Kochi University of Technology
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Koen Gakuen Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Kogakkan University
มหาวิทยาลัย
มิเอะ / เอกชน
Kogakkan University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kogakuin University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kogakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Koka Women's University
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
Kokugakuin Tochigi Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kokugakuin University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kokugakuin University
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Kokugakuin University Hokkaido Junior College
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Kokusai Gakuin Saitama Junior College
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Kokusai Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kokushikan University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kokushikan University
短期大学
อิชิคาวา / เอกชน
Komatsu College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Komazawa University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Komazawa University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Komazawa Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Komazawa Women's University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Komzawa Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Konan University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Konan University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Konan Women's University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Konan Women's University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Koran Joshi Tanki Daigaku
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
Koriyama Joho Business Collge
短期大学
ฟุกุชิมา / เอกชน
Koriyama Women's Colleges
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Koriyama Women's University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / เอกชน
Koriyama Women's University
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
Koshien Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Koshien University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Koshien University
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Koube Tokiwa University
บัณฑิตวิทยาลัย
วาคายามา / เอกชน
Koyasan University
มหาวิทยาลัย
วาคายามา / เอกชน
Koyasan University
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Kumamoto Gakuen University
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Kumamoto Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Kumamoto Health Science University
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Kumamoto Health Science University
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / รัฐบาล
Kumamoto University
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / รัฐบาล
Kumamoto University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kunitachi College of Music
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kunitachi College of Music
短期大学
โอคายามา / ท้องถิ่น
Kurashiki City College
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kurashiki Sakuyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kurashiki Sakuyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kurashiki University of Science and the Arts
มหาวิทยาลัย
โอคายามา / เอกชน
Kurashiki University of Science and the Arts
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kurume Institute of Technology
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kurume Institute of Technology
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
KURUME SHIN-AI JOGAGUIN COLLEGE
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kurume University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kurume University
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
Kushiro Junior College
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / ท้องถิ่น
Kushiro Public University of Economics
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kwansei Gakuin University
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
Kwansei Gakuin University
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Kwassui Women's University
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / เอกชน
Kwassui Women's University
มหาวิทยาลัย
กุนมะ / เอกชน
Kyoai Gakuen University
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Kyoei University
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kyorin University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kyorin University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Kyoritsu Women's Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kyoritsu Women's University
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Kyoritsu Women's University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Arts and Crafts University
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Bunkyo Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Bunkyo University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Bunkyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
Kyoto City University of Arts
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
Kyoto City University of Arts
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Kyoto College of Economics
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto College of Medical Science
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto College of Nursing
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Gakuen University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Gakuen University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
Kyoto Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
Kyoto Institute of Technology
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Junior College of Foreign Languages
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Kacho University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Koka Women's University
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Koka Women's University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Notre Dame University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Notre Dame University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Pharmaceutical University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Pharmaceutical University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
Kyoto Prefectural University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
Kyoto Prefectural University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
Kyoto Prefectural University of Medicine
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / ท้องถิ่น
Kyoto Prefectural University of Medicine
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Saga Art College
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Saga University of Arts
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Saga University of Arts
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Sangyo University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Sangyo University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Seika University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Seika University
短期大学
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Seizan College
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Tachibana University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Tachibana University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
Kyoto University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
Kyoto University
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto University of Art and Design
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto University of Art and Design
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
Kyoto University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / รัฐบาล
Kyoto University of Education
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto University of Foreign Studies
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto University of Foreign Studies
บัณฑิตวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Women's University
มหาวิทยาลัย
เกียวโต / เอกชน
Kyoto Women's University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
Kyushu Dental University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / ท้องถิ่น
Kyushu Dental University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Institute of Information Sciences
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Institute of Information Sciences
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
Kyushu Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
Kyushu Institute of Technology
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu International University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu International University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Junior College of Kindai University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Kyoritsu University
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Kyushu Lutheran College
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Kyushu Lutheran College
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Nutrition Welfare University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Otani Junior College
短期大学
ซากะ / เอกชน
Kyushu Ryukoku Junior College
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Sangyo University
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Sangyo University
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Sangyo University, Zokei Junior College of Art and Design
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
Kyushu University
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
Kyushu University
มหาวิทยาลัย
มิยาซากิ / เอกชน
Kyushu University of Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยาซากิ / เอกชน
Kyushu University of Health and Welfare
บัณฑิตวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Kyushu University of Nursing and Social Welfare
มหาวิทยาลัย
คุมาโมโตะ / เอกชน
Kyushu University of Nursing and Socialwelfare
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu University of Nutrition and Welfare
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Women's Junior College
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
Kyushu Women's University

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม