ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「や」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「や」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「や」


มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
八洲学園大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
安田女子大学
มหาวิทยาลัย
ฮิโรชิมา / เอกชน
安田女子大学
短期大学
ฮิโรชิมา / เอกชน
安田女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากาตะ / ท้องถิ่น
山形県立保健医療大学
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / ท้องถิ่น
山形県立保健医療大学
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / ท้องถิ่น
山形県立米沢栄養大学
短期大学
ยามากาตะ / ท้องถิ่น
山形県立米沢女子短期大学
มหาวิทยาลัย
ยามากาตะ / รัฐบาล
山形大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากาตะ / รัฐบาล
山形大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
山口学芸大学
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
山口学芸大学
短期大学
ยามากุจิ / เอกชน
山口芸術短期大学
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
山口県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / ท้องถิ่น
山口県立大学
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / รัฐบาล
山口大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / รัฐบาล
山口大学
短期大学
ยามากุจิ / เอกชน
山口短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
ヤマザキ学園大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
ヤマザキ学園大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
大和大学
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
山梨英和大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
山梨英和大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
山梨学院大学
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / เอกชน
山梨学院大学
短期大学
ยามานาชิ / เอกชน
山梨学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / ท้องถิ่น
山梨県立大学
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / ท้องถิ่น
山梨県立大学
มหาวิทยาลัย
ยามานาชิ / รัฐบาล
山梨大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / รัฐบาล
山梨大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
山野美容芸術短期大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
山村学園短期大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม