ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「せ」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「せ」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「せ」


มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
成安造形大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
聖学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
聖学院大学大学院
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
精華女子短期大学
มหาวิทยาลัย
เอฮิมา / เอกชน
聖カタリナ大学
短期大学
เอฮิมา / เอกชน
聖カタリナ大学短期大学部
短期大学
กิฟุ / เอกชน
正眼短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
成蹊大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
成蹊大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
政策研究大学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
星槎大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
星槎大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
成城大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
成城大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
星城大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
星城大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
聖心女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
聖心女子大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
聖セシリア女子短期大学
มหาวิทยาลัย
นากาโนะ / เอกชน
清泉女学院大学
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
清泉女学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
清泉女子大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
清泉女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
聖泉大学
มหาวิทยาลัย
ชิกะ / เอกชน
聖泉大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
聖徳大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
聖徳大学
短期大学
ชิบะ / เอกชน
聖徳大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
西南学院大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
西南学院大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
西南女学院大学
短期大学
ฟุกุโอกะ / เอกชน
西南女学院大学短期大学部
短期大学
โตเกียว / เอกชน
星美学園短期大学
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
西武文理大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
聖マリア学院大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
聖マリア学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
聖マリアンナ医科大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
聖マリアンナ医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
聖路加国際大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
聖路加国際大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
聖隷クリストファー大学
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / เอกชน
聖隷クリストファー大学
短期大学
อาคิตะ / เอกชน
聖霊女子短期大学
短期大学
มิยากิ / เอกชน
聖和学園短期大学
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
清和大学
短期大学
ชิบะ / เอกชน
清和大学短期大学部
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
聖和短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
摂南大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
摂南大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
専修大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
専修大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
洗足学園音楽大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
洗足学園音楽大学
短期大学
คานากาวา / เอกชน
洗足こども短期大学
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
仙台白百合女子大学
短期大学
มิยากิ / เอกชน
仙台青葉学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
仙台大学
มหาวิทยาลัย
มิยากิ / เอกชน
仙台大学
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
คากาวา
専門学校 穴吹ビジネスカレッジ 日本語学科
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ฟุกุชิมา
専門学校 WiZ国際情報工科大学校
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
千里金蘭大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม