ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「あ」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「あ」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「あ」


มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
愛国学園大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
愛国学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知医科大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知医科大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知医療学院短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知学院大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知学院大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知学院大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知学泉大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知学泉短期大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
愛知教育大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / รัฐบาล
愛知教育大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
一宮研伸大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
愛知県立芸術大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
愛知県立芸術大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
愛知県立大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / ท้องถิ่น
愛知県立大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知工科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知工科大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知工科大学自動車短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知工業大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知工業大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知江南短期大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知産業大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知産業大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知産業大学短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知淑徳大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知淑徳大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知大学短期大学部
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知東邦大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知文教女子短期大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知文教大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知文教大学
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知みずほ大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
愛知みずほ大学
短期大学
ไอจิ / เอกชน
愛知みずほ大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / ท้องถิ่น
会津大学
มหาวิทยาลัย
ฟุกุชิมา / ท้องถิ่น
会津大学
短期大学
ฟุกุชิมา / ท้องถิ่น
会津大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
藍野大学
มหาวิทยาลัย
โอซากา / เอกชน
藍野大学
短期大学
โอซากา / เอกชน
藍野大学短期大学部
短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
青森明の星短期大学
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / ท้องถิ่น
青森県立保健大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / ท้องถิ่น
青森県立保健大学
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / ท้องถิ่น
青森公立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / ท้องถิ่น
青森公立大学
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
青森大学
มหาวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
青森中央学院大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาโอโมริ / เอกชน
青森中央学院大学
短期大学
อาโอโมริ / เอกชน
青森中央短期大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
青山学院女子短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
青山学院大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา, โตเกียว / เอกชน
青山学院大学
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
秋草学園短期大学
短期大学
อาคิตะ / เอกชน
秋田栄養短期大学
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / เอกชน
秋田看護福祉大学
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
秋田県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
秋田県立大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
秋田公立美術大学
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / ท้องถิ่น
秋田公立美術大学
มหาวิทยาลัย
อาคิตะ / รัฐบาล
秋田大学
บัณฑิตวิทยาลัย
อาคิตะ / รัฐบาล
秋田大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
旭川医科大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / รัฐบาล
旭川医科大学
มหาวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
旭川大学
บัณฑิตวิทยาลัย
ฮอกไกโด / เอกชน
旭川大学
短期大学
ฮอกไกโด / เอกชน
旭川大学短期大学部
บัณฑิตวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
朝日大学
มหาวิทยาลัย
กิฟุ / เอกชน
朝日大学
บัณฑิตวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
麻布大学
มหาวิทยาลัย
คานากาวา / เอกชน
麻布大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
亜細亜大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
亜細亜大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
足利工業大学
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
足利工業大学
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
足利短期大学
短期大学
เฮียวโกะ / เอกชน
芦屋学園短期大学
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
芦屋大学
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
芦屋大学
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
跡見学園女子大学
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
跡見学園女子大学
短期大学
โตเกียว / เอกชน
有明教育芸術短期大学

ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม