วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

ให้ความสนใจไฟฟ้าทั้งในด้านพลังงาน และการเป็นตัวกลางนำส่งข้อมูล

วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวไฟฟ้า “ไฟฟ้า” ในที่นี้มีสองด้านคือ ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ และไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูล สาขาที่วิจัยไฟฟ้าในฐานะพลังงาน ศึกษาวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถประหยัดทรัพยากร และค้นคว้าเกี่ยวกับทรัพยากรชนิดใหม่ อันได้แก่ พลังงานทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำขึ้นน้ำลง โดยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้เป็นพลังงานไฟฟ้า และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สาขาที่วิจัยไฟฟ้าในฐานะเครื่องมือในการส่งข้อมูล เทคโนโลยี Photoelectron ของญี่ปุ่นเป็นแนวหน้าแม้ในระดับโลก มีผลงานทั้งเครือข่ายสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง และการพัฒนาแผ่น DVD และBlu-ray ให้ใช้งานได้จริง การวิจัยในสาขาเช่นนี้มีค่าใช้จ่ายมหาศาล ความร่วมมือในระดับนานาชาติ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

豊橋技術科学大学 | Toyohashi University of Technology

In striving to become an university of internat...

Toyohashi University of Technology

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

東京都市大学 | Tokyo City University

A university is a place that gives you the wing...

Tokyo City University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

名古屋大学 | Nagoya University

Nagoya University (NU) was first founded in 187...

Nagoya University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา