วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

รายละเอียดสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

วิศวกรรมไฟฟ้า・อิเล็กทรอนิกส์・โทรคมนาคม

ให้ความสนใจไฟฟ้าทั้งในด้านพลังงาน และการเป็นตัวกลางนำส่งข้อมูล

วิศวกรรมไฟฟ้าและการสื่อสาร เป็นสาขาที่ศึกษาเกี่ยวไฟฟ้า “ไฟฟ้า” ในที่นี้มีสองด้านคือ ไฟฟ้าที่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ และไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือในการส่งข้อมูล สาขาที่วิจัยไฟฟ้าในฐานะพลังงาน ศึกษาวิจัยระบบผลิตไฟฟ้าที่สามารถประหยัดทรัพยากร และค้นคว้าเกี่ยวกับทรัพยากรชนิดใหม่ อันได้แก่ พลังงานทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำขึ้นน้ำลง โดยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนทรัพยากรเหล่านี้เป็นพลังงานไฟฟ้า และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน สาขาที่วิจัยไฟฟ้าในฐานะเครื่องมือในการส่งข้อมูล เทคโนโลยี Photoelectron ของญี่ปุ่นเป็นแนวหน้าแม้ในระดับโลก มีผลงานทั้งเครือข่ายสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง และการพัฒนาแผ่น DVD และBlu-ray ให้ใช้งานได้จริง การวิจัยในสาขาเช่นนี้มีค่าใช้จ่ายมหาศาล ความร่วมมือในระดับนานาชาติ จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

埼玉大学 | Saitama University

Saitama University opened in 1949, and currentl...

Saitama University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

立命館大学 | Ritsumeikan University

Founded as a private academy in 1869, Ritsumeik...

Ritsumeikan University

帝京大学 | Teikyo University

Teikyo University is a comprehensive institutio...

Teikyo University

南山大学 | Nanzan University

Nanzan University is the only comprehensive, co...

Nanzan University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม