การจัดการการสื่อสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > การจัดการการสื่อสาร

รายละเอียดสาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร

การจัดการการสื่อสาร

วิจัย “การประยุกต์ใช้ข้อมูล” ในการบริหารองค์กร

ศาสตร์การบริหารข้อมูล เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “จะประยุกต์ระบบข้อมูลซึ่งใช้ IT มาในการบริหารอย่างไร” เรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ใหม่ศาสตร์หนึ่ง ในการบริหารองค์กรนั้น มีโจทย์ต่างๆมากมาย ศาสตร์การบริหารข้อมูลจะมุ่งไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล หรือเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อแก้ไขโจทย์เหล่านั้น อย่างการพัฒนาเทคโนโลยี IT (ซอฟต์แวร์) การวิจัยของการบริหารข้อมูล ความสามารถในการคิดว่า ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรคืออะไร อยู่ที่ไหน จะใช้อย่างไร และจะทำให้เชื่อมไปถึงการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ศาสตร์การบริหารข้อมูลวิจัย “การประยุกต์ใช้ข้อมูล” เช่นนี้ด้วย ดังนั้นไม่เพียงแค่ข้อมูลที่ประมวลโดยเครื่องจักรอย่างคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังต้องค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดและการตัดสินใจในแบบมนุษย์ เช่น เซนส์และประสบการณ์ของผู้บริหาร อีกด้วย

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

名古屋商科大学 | Nagoya University of Commerce and Business

The mission of Nagoya University of Commerce an...

Nagoya University of Commerce and Business

大東文化大学 | Daito Bunka University

The Daito Bunka Association, from which Daito B...

Daito Bunka University

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

Since its inception, Aichi Shukutoku University...

Aichi Shukutoku University

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

Kobe Gakuin University was founded in the spiri...

Kobe Gakuin University

日本大学 | Nihon University

Nihon University was formerly the Nihon Law Sch...

Nihon University

中央大学 | Chuo University

Chuo University was founded as the Igirisu Hori...

Chuo University

秀明大学 | Shumei University

Japanese language lessons are compulsory in the...

Shumei University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้ค้นหาสถาบันการศึกษา


【ค้นหาสถานศึกษาจากจังหวัดทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น】

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ฮอกไกโด・โทโฮคุ]

| ฮอกไกโด | อาโอโมริ | อิวาเตะ | มิยากิ | อาคิตะ | ยามากาตะ | ฟุกุชิมา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คันโต・โคชิเนทสึ]

| อิบารากิ | โทชิกิ | กุนมะ | ไซตามะ | ชิบะ | โตเกียว | คานากาวา | ยามานาชิ |
| นากาโนะ
| นิอิกาตะ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต โตไก・โฮคุริคุ]

| กิฟุ | ชิซุโอกะ | ไอจิ | มิเอะ | โทยามา | อิชิคาวา | ฟุคุอิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิงกิ]

| ชิกะ | เกียวโต | โอซากา | เฮียวโกะ | นารา | วาคายามา |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต ชูโกกุ・ชิโกกุ]

| ทตโตริ | ชิมาเนะ | โอคายามา | ฮิโรชิมา | ยามากุจิ | โทคุชิมา | คากาวา |
| เอฮิมา
| โคจิ |

[เลือกสถานศึกษาที่อยู่ในเขต คิวชู・โอกินาวา]

| ฟุกุโอกะ | ซากะ | นางาซากิ | คุมาโมโตะ | โออิตะ | มิยาซากิ |
| คาโกะชิมา
| โอกินาวา |

【เลือกสถานศึกษาจากสาขาวิชา】

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายศิลปศาสตร์]

| อักษรศาสตร์ | ภาษาศาสตร์ | นิติศาสตร์ | เศรษฐศาสตร์・บริหาร・พาณิชยกรรมศาสตร์ | สังคมศาสตร์ |
| ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
|

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายวิทยาศาสตร์]

| พยาบาล・สาธารณสุขศาสตร์ | แพทยศาสตร์・ทันตแพทยศาสตร์ | เภสัชศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ |
| วิศวกรรมศาสตร์
| เกษตรศาสตร์・การประมง |

[ค้นหาสถานศึกษาที่จะศึกษาในสาขาวิชาสายมนุษยศาสตร์และวิทยาศาสตร์]

| ครุศาสตร์・ศึกษาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | ศิลปกรรม | วิทยาศาสตร์บูรณาการ |

【เลือกภาษา】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Tiếng Việt | Bahasa Indonesia |

ผู้ดูแลเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้เป็นเวบที่ดูแลร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association&Benesse Corporation
แผนกสนับสนุนการศึกษานานาชาติ The Asian Students Cultural Association 2-12-13 Hon-Komagome,Bunkyo-Ku, Tokyo 〒113-8462

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.

ติดต่อสอบถาม