การจัดการการสื่อสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

การจัดการการสื่อสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > การจัดการการสื่อสาร

รายละเอียดสาขาวิชา การจัดการการสื่อสาร

การจัดการการสื่อสาร

วิจัย “การประยุกต์ใช้ข้อมูล” ในการบริหารองค์กร

ศาสตร์การบริหารข้อมูล เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ “จะประยุกต์ระบบข้อมูลซึ่งใช้ IT มาในการบริหารอย่างไร” เรียกได้ว่าเป็นศาสตร์ที่ใหม่ศาสตร์หนึ่ง ในการบริหารองค์กรนั้น มีโจทย์ต่างๆมากมาย ศาสตร์การบริหารข้อมูลจะมุ่งไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการข้อมูล หรือเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อแก้ไขโจทย์เหล่านั้น อย่างการพัฒนาเทคโนโลยี IT (ซอฟต์แวร์) การวิจัยของการบริหารข้อมูล ความสามารถในการคิดว่า ข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรคืออะไร อยู่ที่ไหน จะใช้อย่างไร และจะทำให้เชื่อมไปถึงการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ศาสตร์การบริหารข้อมูลวิจัย “การประยุกต์ใช้ข้อมูล” เช่นนี้ด้วย ดังนั้นไม่เพียงแค่ข้อมูลที่ประมวลโดยเครื่องจักรอย่างคอมพิวเตอร์เท่านั้น ยังต้องค้นคว้าเกี่ยวกับความคิดและการตัดสินใจในแบบมนุษย์ เช่น เซนส์และประสบการณ์ของผู้บริหาร อีกด้วย

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

神戸学院大学 | Kobe Gakuin University

Kobe Gakuin University was founded in the spiri...

Kobe Gakuin University

愛知淑徳大学 | Aichi Shukutoku University

Since its inception, Aichi Shukutoku University...

Aichi Shukutoku University

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

秀明大学 | Shumei University

Japanese language lessons are compulsory in the...

Shumei University

名古屋商科大学 | Nagoya University of Commerce and Business

The mission of Nagoya University of Commerce an...

Nagoya University of Commerce and Business

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

大東文化大学 | Daito Bunka University

The Daito Bunka Association, from which Daito B...

Daito Bunka University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา