Graduate School of Environment and Energy Engineering | Waseda University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Environment and Energy Engineering | Waseda University(Cao...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Environment and Energy Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Waseda University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Political SciencehoặcGraduate School of EconomicshoặcGraduate School of LawhoặcGraduate School of Letters, Arts and ScienceshoặcGraduate School of CommercehoặcGraduate School of Fundamental Science and EngineeringhoặcGraduate School of Human ScienceshoặcGraduate School of EducationhoặcGraduate School of Social ScienceshoặcGraduate School of Asia-Pacific StudieshoặcJapanese Applied LinguisticshoặcWaseda Law SchoolhoặcGraduate School of Business and FinancehoặcGraduate School of AccountancyhoặcGraduate School of Sport ScienceshoặcGraduate School of Creative Science and EngineeringhoặcGraduate school of Advanced Science and EngineeringhoặcGraduate School of Environment and Energy EngineeringhoặcGraduate School of International Culture and Communication Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tokyo  / Tư lập

早稲田大学 | Waseda University

Graduate School of Environment and Energy Engineering

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 367-0035
Địa chỉ liên hệ 1011 Nishitomida, Honjo-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0495-24-6217
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Environment and Energy Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên)HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Các điều khác(Application from outside of Japan is acceptable only at a part of Exams. For details, make an inquiry.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 32người
Trong đó số du học sinh tư phí 32người
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,259,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The examination fee varies according to entrance examination division.
For details, please see the following website.
https://www.waseda.jp/fsci/gweee/applicants/admission/
For tuition, please see the following website.
https://www.waseda.jp/inst/admission/graduate/fees/
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ AO Exam in July
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 6 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 6 năm 2021 , Ngày 18 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 6 năm 2021 , Ngày 21 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (Overseas agreement schools)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 10 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 11 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ AO Exam in July
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 6 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 6 năm 2021 , Ngày 18 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 6 năm 2021 , Ngày 21 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ AO Exam in October
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 9 năm 2021 , Ngày 10 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 9 năm 2021 , Ngày 12 tháng 10 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ AO Exam in February
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 1 năm 2022 , Ngày 13 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2022 , Ngày 15 tháng 2 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Environment and Energy Engineering
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng đã tốt nghiệp đại học hoặc chương trình đào tạo giáo dục trên 16 năm ở nước ngoài, và có thêm 2 năm nghiên cứu trong trường đại học của Nhật hoặc viên nghiên cứu tại Nhật Bản.
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 8người
Trong đó số du học sinh tư phí 7người
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,004,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
The examination fee varies according to entrance examination division.
Application from outside of Japan is acceptable only at a part of Exams.
For details, please see the following website.
https://www.waseda.jp/fsci/gweee/applicants/admission/
For tuition, please see the following website.
https://www.waseda.jp/inst/admission/graduate/fees/
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ AO Exam in July
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 6 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 6 năm 2021 , Ngày 18 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 6 năm 2021 , Ngày 21 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Selection for International Students (students from overseas agreement schools/a qualified recipient of scholarship)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 10 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 11 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ AO Exam in July
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 5 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 6 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 6 năm 2021 , Ngày 18 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 6 năm 2021 , Ngày 21 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ AO Exam in October
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 8 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 9 năm 2021 , Ngày 10 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 9 năm 2021 , Ngày 12 tháng 10 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ AO Exam in February
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 12 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 14 tháng 1 năm 2022 , Ngày 13 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 202 , Ngày 15 tháng 2 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Thi vấn đáp
Khoá đào tạo Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không) Không
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Các điểm chú ý khác Cần có sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn (Trường đại học giới thiệu)
Các điều khác(For application to Master's degree course, you must have taken N2 or N1 of JLPT.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2021 1người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
For details, please see the following website.
https://www.waseda.jp/fsci/gweee/applicants/admission/
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2021
Phân loại hồ sơ Selection for non-degree students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 6 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 6 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 7 năm 2021
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Selection for non-degree students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2022
Ghi chú về lịch thi Liên hệ để biết thêm chi tiết về lịch trình
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học