ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Global Business | Showa Women's University | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย | Global Business | Showa Women's Univers...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Global Business

สำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาเรื่องเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยShowa Women's University JAPAN STUDY SUPPORTเป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยการดำเนินงานร่วมกันของ The Asian Students Cultural Association และ Benesse Corporation มีการลงข้อมูลรายละเอียดของแต่ละคณะเช่นShowa Women's University คณะHumanities and CultureหรือคณะHealth ScienceหรือคณะHumanities and Social SciencesหรือคณะGlobal BusinessหรือคณะInternational HumanitiesหรือคณะEnvironmental Science and Design ไว้ เป็นต้นไว้สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อเกี่ยวกับShowa Women's University กรุณาใช้เว็บไซต์นี้เพื่อการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัย,วิทยาลัยระดับอนุปริญญา,วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติด้วย

มหาวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

昭和女子大学 | Showa Women's University

ดาวน์โหลดข้อมูลแนะนำมหาวิทยาลัย
ไม่มีข้อมูลสำหรับภาษาที่ท่านเลือก ขอให้เลือกภาษาอื่น
ดูข้อมูลสำหรับภาษาญี่ปุ่น  ดูข้อมูลสำหรับภาษาอังกฤษ 

Global Business

【Showa Women's University】
Infomation for international prospective students.
*New Topics is here!
http://cie.swu.ac.jp/prospective/

Our "Open Campus" will be held on the following dates!

Jun. 11: 10:00-15:00
Aug. 21: 10:00-15:00

Specifically, please check the site of "General Entrance Examination for International Students".
http://exam.swu.ac.jp/

Due to the spread of COVID-19 infection, the entrance examination requirements and contents of the "Open Campus" may be partially changed.
If we change it, we will notify you on the entrance examination information site of the university, so please be sure to check it.
http://exam.swu.ac.jp/

  • แท็บข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  • แท็บข้อมูลคณะวิชา
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา
  • แนะนำสถานที่
  • การเดินทาง

ข้อมูลคณะวิชาในมหาวิทยาลัย

[Faculty Features] Cultivating businesswomen who can excel in global society

As Japan's first fully-realized business faculty at a women's university, the Faculty of Global Business strives to cultivate businesswomen who can excel as key figures of global society.
Through systematic study of business knowledge in both Tokyo and Boston, the Department of Business Design offers collaboration on projects with companies and communities through practical learning experiences. The Department of Accounting and Finance, the first of its kind at a women's university, will train human resources who can create new businesses through the acquisition of various professional qualifications.

[Dept. of Business Design] Project-based Learning & Study abroad in the USA

In the Department of Business Design, students actively engage with companies and communities through activities such as seminars as a form of Project-based Learning, or PBL. Through these activities, they will learn to create new values and cultivate their business sensibilities.

And all students in the Department of Business Design go to the university's Showa Boston campus for study abroad in the first semester of their second year. Students learn the "5 aspects of business" taught in English to provide them with English skills for use in the global marketplace while also cultivating their international outlook and communication skills. Students with exceptional grades may remain in Boston longer for study abroad at partner universities.

[Dept. of Accounting and Finance] Admission Policy

We seek people who understand the educational goals and academic requirements of Showa Women’s University, those who scientifically analyze the economics of society through knowledge of accounting and finance, those who discover issues on their own and come up with solutions, and those who look to utilize their global point of view and knowledge in their career plan.
Furthermore, we accept people who can successfully complete the course of study of the department.
We therefore recruit applicants through versatile and comprehensive entrance methods.

ข้อมูลนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้(ประจำปี)

2021
จีน3
ฮ่องกง2

รายชื่อสาขาวิชา

Department of Business Design
Training capable businesswomen who can excel in global society

1. Building problem-solving skills through study of the "5 aspects of business"
Systematic study of the "5 aspects of business" cover customer development, organizational development, business resource development, outlook development, and economic concepts, from basic principles to applications.
2. Shift gears with study abroad in Boston!
All students in the Department of Business Design study abroad at Showa Boston in the first semester of their second year. They will study the "5 aspects of business" taught in English and develop global perspectives which apply to future business activities.
3. Experience real-world business through "Practical Projects"
A businessperson active in the working world teams up with an instructor to provide "Business Research" programs using true-to-life case studies. Students also go off-campus to collaborate with companies while actively learning actual business practices in "Project Exercises". Learning activities such as these equip students with skills for critical thinking and taking action.

Department of Accounting and Finance
A first for women's universities! Gain knowledge of accounting and finance by acquiring professional qualifications

After studying the basics of topics such as economics, business, and finance, students study to acquire qualifications for fields such as bookkeeping and financial planning to further develop their knowledge of accounting and finance. In addition, practical projects cultivate real-world business experience.

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด


รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา

ข้อความจากรุ่นพี่

มีเป้าหมายอย่างไรในการเลือกคณะหรือมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู่ในตอนนี้