IFSA Career Forum for International Students 20... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ | 2016/03/02 update

IFSA Career Forum for International Students 20... | ข่าวสาร | JPSS เว็บไซต์ข...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ข่าวสาร/ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อ > 2016/03/02

ข่าวสาร

2016/03/02 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน

IFSA Career Forum for International Students 2017 in Osaka
Mar 27 (Sun), 2016 13:00~18:00
*For international students graduating between April 2016 and March 2017

http://goo.gl/ooGgpi

กลับไปสู่รายการ

ค้นหาสถาบันการศึกษา