ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「U」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「U」 | ค้นหาดรรชนี | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > ค้นหาดรรชนี/ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「U」

ชื่อสถาบันการศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย「U」


短期大学
ยามากุจิ / เอกชน
Ube Frontier College
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
Ube Frontier University
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
Ube Frontier University
短期大学
นากาโนะ / เอกชน
Ueda Women's Junior College
短期大学
ชิบะ / เอกชน
Uekusa Gakuen Junior College
มหาวิทยาลัย
ชิบะ / เอกชน
Uekusa Gakuen University
短期大学
โตเกียว / เอกชน
Ueno Gakuen Junior College
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
Ueno Gakuen University
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
University of East Asia
มหาวิทยาลัย
ยามากุจิ / เอกชน
University of East Asia
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุคุอิ / รัฐบาล
University of Fukui
มหาวิทยาลัย
ฟุคุอิ / รัฐบาล
University of Fukui
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
University of Human Arts and Sciences
มหาวิทยาลัย
ไอจิ / เอกชน
University of Human Environments
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
University of Hyogo
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / ท้องถิ่น
University Of Hyogo
บัณฑิตวิทยาลัย
โคจิ / ท้องถิ่น
University of Kochi
มหาวิทยาลัย
โคจิ / ท้องถิ่น
University of Kochi
บัณฑิตวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
University of Marketing and Distribution Science
มหาวิทยาลัย
เฮียวโกะ / เอกชน
University of Marketing and Distribution Sciences
มหาวิทยาลัย
มิยาซากิ / รัฐบาล
University of Miyazaki
บัณฑิตวิทยาลัย
นางาซากิ / ท้องถิ่น
University of Nagasaki
มหาวิทยาลัย
นางาซากิ / ท้องถิ่น
University of Nagasaki
บัณฑิตวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
University of Niigata Prefecture
มหาวิทยาลัย
นิอิกาตะ / ท้องถิ่น
University of Niigata Prefecture
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
University of Occupational and Environmental Health
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / เอกชน
University of Occupational Environmental Health, Japan
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / เอกชน
University of Okinawa
มหาวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
University of Shizuoka
บัณฑิตวิทยาลัย
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
University of Shizuoka
短期大学
ชิซุโอกะ / ท้องถิ่น
University of Shizuoka
มหาวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
University of Teacher Education Fukuoka
บัณฑิตวิทยาลัย
ฟุกุโอกะ / รัฐบาล
University of Teacher Education Fukuoka
มหาวิทยาลัย
โอกินาวา / รัฐบาล
University of the Ryukyus
บัณฑิตวิทยาลัย
โอกินาวา / รัฐบาล
University of the Ryukyus
บัณฑิตวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
University of the Sacred Heart, Tokyo
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
University of the Sacred Heart, Tokyo
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / รัฐบาล
University of Tokyo
มหาวิทยาลัย
โตเกียว / เอกชน
University of Tokyo Health Sciences
บัณฑิตวิทยาลัย
โทยามา / รัฐบาล
University of Toyama
มหาวิทยาลัย
โทยามา / รัฐบาล
University of Toyama
มหาวิทยาลัย
อิบารากิ / รัฐบาล
University of Tsukuba
บัณฑิตวิทยาลัย
อิบารากิ / รัฐบาล
University of Tsukuba
บัณฑิตวิทยาลัย
ยามานาชิ / รัฐบาล
University of Yamanashi
มหาวิทยาลัย
ไซตามะ / เอกชน
Urawa University
短期大学
ไซตามะ / เอกชน
Urawa University Junior College
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
Utsunomiya Bunsei Junior College
短期大学
โทชิกิ / เอกชน
Utsunomiya Junior Collage
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / เอกชน
Utsunomiya Kyowa University
มหาวิทยาลัย
โทชิกิ / รัฐบาล
Utsunomiya University
บัณฑิตวิทยาลัย
โทชิกิ / รัฐบาล
Utsunomiya University
短期大学
ยามากาตะ / เอกชน
Uyo Gakuen College

ค้นหาสถาบันการศึกษา