Graduate School of Social Sciences | Waseda University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Social Sciences | Waseda University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อม...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Social Sciences

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับWaseda University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of Political ScienceหรือGraduate school of EconomicsหรือGraduate School of LawหรือGraduate School of Letters, Arts and SciencesหรือGraduate School of CommerceหรือGraduate School of Fundamental Science and EngineeringหรือGraduate School of Human SciencesหรือGraduate School of EducationหรือGraduate School of Social SciencesหรือAsia-Pacific StudiesหรือJapanese Applied LinguisticsหรือWaseda Law SchoolหรือGraduate School of Business and FinanceหรือGraduate School of AccountancyหรือGraduate School of Sport SciencesหรือGraduate School of Creative Science and EngineeringหรือGraduate school of Creative Science and EngineeringหรือGraduate School of Environment and Energy EngineeringหรือGraduate School of International Culture and Communication Studiesหรือ เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

早稲田大学 | Waseda University

Graduate School of Social Sciences

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 169-8050
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-6-1 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม International Admissions Office, Admission Center of Educational Affairs Section
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3204-9073
หมายเลขแฟกซ์ 03-3204-9464
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Major in Global Society, Major in Policy Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป)หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(Copyได้)
คุณสมบัติในการสมัคร ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 61คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 51คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 3คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 624,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 8,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 862,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Entrance Exam for International Students, Application in Japan (Autumn)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 19, 2017
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 26, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กันยายน 17, 2017 ~ ตุลาคม 1, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 13, 2017
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Entrance Exam for International Students, Application in Japan (Spring)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 18, 2017
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 25, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 25, 2018 ~ มีนาคม 4, 2018
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 6, 2018
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Entrance Exam for International Students (Application from outside of Japan)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 19, 2017
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 26, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กันยายน 17, 2017 ~ ตุลาคม 1, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 13, 2017
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Major in Global Society, Major in Policy Science
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล ไม่มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ผ่านระดับ N2 (ระดับ2)ขึ้นไป)หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2017 25คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 18คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 448,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 8,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 686,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Entrance Exam for International Students (Application from outside of Japan)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 19, 2017
วันปิดรับสมัคร กรกฏาคม 26, 2017 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 1, 2017
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 13, 2017
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2018
ประเภทของการสมัคร Entrance Exam for International Students (Application in Japan)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 4, 2017
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 11, 2017 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มีนาคม 4, 2018
วันประกาศผลสอบ มีนาคม 6, 2018
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: มิถุนายน 23, 2017

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา