Japanese Applied Linguistics | Waseda University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Japanese Applied Linguistics | Waseda University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศ...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Japanese Applied Linguistics

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับWaseda University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of Political ScienceหรือGraduate School of EconomicsหรือGraduate School of LawหรือGraduate School of Letters, Arts and SciencesหรือGraduate School of CommerceหรือGraduate School of Fundamental Science and EngineeringหรือGraduate School of Human SciencesหรือGraduate School of EducationหรือGraduate School of Social SciencesหรือGraduate School of Asia-Pacific StudiesหรือJapanese Applied LinguisticsหรือWaseda Law SchoolหรือGraduate School of Business and FinanceหรือGraduate School of AccountancyหรือGraduate School of Sport SciencesหรือGraduate School of Creative Science and EngineeringหรือGraduate school of Advanced Science and EngineeringหรือGraduate School of Environment and Energy EngineeringหรือGraduate School of International Culture and Communication Studies เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

早稲田大学 | Waseda University

Japanese Applied Linguistics

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 169-0051
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-21-1-8F Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School of Japanese Applied Linguistics
หมายเลขโทรศัพท์ 03-5286-2750
หมายเลขแฟกซ์ 03-5286-2315
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Japanese Applied Linguistics
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
อื่นๆ("Special Selection for Designated Universities in outside of Japan" is conducted for affiliated universities in China, Hong Kong, Taiwan and Korea in which there are students who completed Master's course of this graduate school (not for graduates). Newly established "Entrance Examination for Japanese Government Scholarship Students" from 2022. Eligibility: Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship students and research students.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 49คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 48คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 867,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 45,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 1,112,000
หมายเหตุ Examination fee
General Examination (application from inside of Japan): 35,000 yen
General Examination (application from outside of Japan): 5,000 yen
Entrance Examination for Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship Students and Research Students: 5,000 yen
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร General Examination (application from inside of Japan)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล สิงหาคม 3, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 30, 2021
วันปิดรับสมัคร กันยายน 3, 2021
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 30, 2021 ~ ตุลาคม 31, 2021
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 3, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2022
ประเภทของการสมัคร General Examination (application from outside of Japan)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มีนาคม 8, 2022
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 4, 2022
วันปิดรับสมัคร เมษายน 8, 2022
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 4, 2022 ~ มิถุนายน 5, 2022
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 8, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Special Selection for Designated Universities in outside of Japan
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 5, 2021
วันปิดรับสมัคร เมษายน 9, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 9, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Special Selection for Designated Universities in outside of Japan
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 30, 2021
วันปิดรับสมัคร กันยายน 3, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 3, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship Students and Research Students
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร สิงหาคม 30, 2021
วันปิดรับสมัคร กันยายน 3, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 30, 2021 ~ ตุลาคม 31, 2021
วันประกาศผลสอบ พฤศจิกายน 3, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2022
ประเภทของการสมัคร Entrance Examination for Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship Students and Research Students
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร เมษายน 4, 2022
วันปิดรับสมัคร เมษายน 8, 2022 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 4, 2022 ~ มิถุนายน 5, 2022
วันประกาศผลสอบ มิถุนายน 8, 2022
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Japanese Applied Linguistics
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า เปิดเผยต่อสาธารณชนได้(เฉพาะอ่านค้นคว้า)
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 24 ปีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา(Newly established "Entrance Examination for Japanese Government Scholarship Students" from 2022. Eligibility: Japanese Government (Monbukagakusho:MEXT) Scholarship students and research students.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 8คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 7คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 35,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 665,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 3,000
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 868,000
หมายเหตุ Examination fee
General Examination (application from inside of Japan): 35,000 yen
General Examination (application from outside of Japan): 5,000 yen
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร General Examination (application from inside of Japan)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 8, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 1, 2020
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 8, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 23, 2021
วันประกาศผลสอบ มกราคม 25, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
ประเภทของการสมัคร General Examination (application from outside of Japan)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 8, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 1, 2020
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 8, 2020 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มกราคม 23, 2021
วันประกาศผลสอบ มกราคม 25, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2021
ประเภทของการสมัคร General Examination (application from inside of Japan)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 7, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 31, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 7, 2021 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 10, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 12, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2021
ประเภทของการสมัคร General Examination (application from outside of Japan)
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 7, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 31, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 7, 2021 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 10, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 12, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาโทประเภทไม่ได้รับหน่วยกิต・ประเภทได้รับหน่วยกิต
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
เปิดเผยข้อสอบเก่า ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ไม่ต้องได้รับการรับรองล่วงหน้าจากอาจารย์ที่ปรึกษา
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2021 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 1คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 30,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
The maximum number of courses that can be taken is 3 courses (6 credits) per semester and 6 courses (12 credits) per year from "Theory of Teaching Japanese" courses.
Please make an inquire in advance about the handling of your status of residence.
Course auditing fee (FY2022): 106,800 yen per course (2 credits)
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2021
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤศจิกายน 15, 2020
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร ธันวาคม 8, 2020
วันปิดรับสมัคร ธันวาคม 15, 2020
วันสอบคัดเลือก มกราคม 23, 2021
วันประกาศผลสอบ มกราคม 25, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา กันยายน, 2021
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล พฤษภาคม 14, 2021
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มิถุนายน 7, 2021
วันปิดรับสมัคร มิถุนายน 14, 2021
วันสอบคัดเลือก กรกฏาคม 10, 2021
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 12, 2021
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 11, 2021

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา