Graduate School of Law | Waseda University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS

Graduate School of Law | Waseda University(บัณฑิตวิทยาลัย) | ข้อมูลการศึกษาต่...

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> > > Graduate School of Law

JAPAN STUDY SUPPORTซึ่งดำเนินงานร่วมกันของThe Asian Students Cultural Association และBenesse Corporationให้ข้อมูลของสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย・บัณฑิตวิทยาลัย・วิทยาลัยระดับอนุปริญญา・วิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า1,300 แห่งที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติอยู่ ที่นี่จะให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับWaseda University,ข้อมูลจำเป็นสำหรับนักศึกษาต่างชาติเช่นGraduate School of Political ScienceหรือGraduate school of EconomicsหรือGraduate School of LawหรือGraduate School of Letters, Arts and SciencesหรือGraduate School of CommerceหรือGraduate School of Fundamental Science and EngineeringหรือGraduate School of Human SciencesหรือGraduate School of EducationหรือGraduate School of Social SciencesหรือAsia-Pacific StudiesหรือJapanese Applied LinguisticsหรือWaseda Law SchoolหรือGraduate School of Business and FinanceหรือGraduate School of AccountancyหรือGraduate School of Sport SciencesหรือGraduate School of Creative Science and EngineeringหรือGraduate school of Advanced Science and EngineeringหรือGraduate School of Environment and Energy EngineeringหรือGraduate School of International Culture and Communication Studies เป็นต้น,ข้อมูลของแต่ละสาขาวิจัย,ข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาเช่นจำนวนคนที่รับสมัครหรือจำนวนคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นต้น,แนะนำสถานที่,การเดินทางเป็นต้นไว้ด้วยดังนั้นขอเชิญใช้บริการค้นหาข้อมูลตามอัธยาศัย

บัณฑิตวิทยาลัย โตเกียว  / เอกชน

早稲田大学 | Waseda University

Graduate School of Law

  • ข้อมูลการสอบเข้าเรียน
รหัสไปรษณีย์ 169-8050
ที่ตั้ง・สถานที่ติดต่อสอบถาม 1-6-1 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม Graduate School of Law
หมายเลขโทรศัพท์ 03-3232-3924
หมายเลขแฟกซ์ 03-5286-1808
ลักษณะเด่นของสาขาวิจัย สร้างบุคลากรด้านการวิจัย, สร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตร・วิชาเอกด้านการสร้างบุคลากรวิชาชีพขั้นสูง, มีหลักสูตรปริญญาโทและสาขาวิชาเอกที่ได้รับวุฒิการศึกษาโดยการเรียนด้วยภาษาอังกฤษ
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท・ปริญญาเอกภาคต้น
วิชาเอก Civil Law, Public Law, Fundamental Legal Studies, Intellectual Property Law LL.M., The LL.M. in Asian Economic Integration and Law
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ต้องผ่านระดับ N1(ระดับ1))หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผู้ที่จบหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ต่างประเทศ 16 ปีขึ้นไปหรือคาดว่าจะจบภายในวันที่ระบุ
ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถเทียบเท่าผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นรายบุคคลแล้วและมีอายุ 22 ปีขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่ประวัติการศึกษาไม่ถึง 16 ปีต้องติดต่อสอบถามล่วงหน้า
ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
อื่นๆ(There is not a certain category of admission by nationalities. For details, see application guidelines or make an inquiry.)
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 122คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 107คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 15คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 627,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 12,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 839,500
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Above fees are for students of majors of Civil Law, Public Law, and Fundamental Legal Studies admitted in 2019.
Above fees do not include cost for living.
Examination fee of General Exam in outside of Japan (Beijing, Shanghai, Taipei) and Asian Economic Integration and Law (residents in outside of Japan) is 5,000 yen.
For details, please refer to the following websites.
English page: https://www.waseda.jp/folaw/glaw/en/admission/
Japanese page: https://www.waseda.jp/folaw/glaw/applicants/admission/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร General Exam in outside of Japan (Beijing, Shanghai, Taipei)
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤษภาคม 6, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤษภาคม 10, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก มิถุนายน 1, 2019
วันประกาศผลสอบ กรกฏาคม 18, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(หนึ่งภาษาจากภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ), หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร General Exam (in Japan), Exam for Working Adults
วันปิดรับการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล กรกฏาคม 19, 2019
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กรกฏาคม 29, 2019
วันปิดรับสมัคร สิงหาคม 2, 2019
วันสอบคัดเลือก กันยายน 7, 2019
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 24, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(หนึ่งภาษาจากภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ), หลักสูตรเฉพาะ(ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่น), สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Intellectual Property Law LL.M.
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 9, 2019
วันปิดรับสมัคร กันยายน 20, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันสอบคัดเลือก ตุลาคม 19, 2019
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 24, 2019
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร The LL.M. in Asian Economic Integration and Law
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร กันยายน 9, 2019
วันปิดรับสมัคร กันยายน 20, 2019 (ถึงกำหนดเวลา)
วันประกาศผลสอบ ตุลาคม 24, 2019
หมายเหตุเกี่ยวกับกำหนดการสอบคัดเลือก ต้องสอบถามรายละเอียดของกำหนดการ
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์
หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก・ปริญญาเอกภาคปลาย
วิชาเอก Civil Law, Public Law
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ต้องสอบ N1 (ระดับ1))หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
เปิดเผยข้อสอบเก่า ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป
ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียด
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 44คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 39คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 5คน
ค่าสอบ เยน 30,000
ค่าแรกเข้า เยน 200,000
ค่าเล่าเรียน/ปี เยน 448,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เยน 15,500
รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระในปีแรก เยน 663,500
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
Fees above are for students admitted in 2019.
Above fees do not include cost for living.
For details, please refer to the following website.
Japanese language: https://www.waseda.jp/folaw/glaw/applicants/admission/
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Gereral Exam
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร พฤศจิกายน 25, 2019
วันปิดรับสมัคร พฤศจิกายน 29, 2019
วันสอบคัดเลือก มกราคม 18, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 6, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, ภาษาศาสตร์(หนึ่งภาษาจากภาษาญี่ปุ่นและภาษาต่างประเทศ), สัมภาษณ์, ความเรียงสั้น(Short Essay)
หลักสูตร นักศึกษาระดับปริญญาโทประเภทไม่ได้รับหน่วยกิต・ประเภทได้รับหน่วยกิต
มี/ไม่มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ มีการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติกรณีพิเศษ
รับการสมัครจากต่างประเทศ ไม่สามารถ
มี/ไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติรายบุคคล มี
ทดสอบเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ใช้การสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (ต้องผ่านระดับ N1(ระดับ1))หรือไม่ก็ใช้การสอบเข้าศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติในการสมัคร จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ข้อควรระวังอื่นๆ ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นจะพิจารณาเช่นเดียวกับคนญี่ปุ่น
จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ขึ้นทะเบียนไว้ของปี 2019 8คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวในนั้น 8คน
จำนวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยนในนั้น 0คน
ค่าสอบ เยน 25,000
หมายเหตุ ต้องติดต่อสอบถามเนื่องจากค่าใช้จ่ายแตกต่างกันเงื่อนไขที่หลากหลาย
School fees for students admitted in 2019 are followings.
1. Tuition fee varies according to number of units. (1 subject is 2 units.)
41,200 yen for 1 unit at Graduate School of Humanities and social sciences.
2. Practice fee: same amount of regular students
3. Society enrollment fee: same amount of regular students
4. Society costs: same amount of regular students
5. Membership fee: same amount of regular students
<Attention>
Credited auditors with “College Student” visa must take at least 7 subjects including subjects at other Graduate Schools of Waseda University.
เดือน ปีที่เข้าศึกษา เมษายน, 2020
ประเภทของการสมัคร Credited auditors
วันที่เริ่มต้นรับสมัคร มกราคม 27, 2020
วันปิดรับสมัคร มกราคม 31, 2020 (ตามที่ระบุในวันที่ประทับตราเอกสาร)
วันสอบคัดเลือก กุมภาพันธ์ 21, 2020 , กุมภาพันธ์ 22, 2020
วันประกาศผลสอบ กุมภาพันธ์ 28, 2020
วิธีการสอบ/คัดเลือก เลือกเอกสาร, สัมภาษณ์

วันที่อัพเดตล่าสุด: สิงหาคม 23, 2019

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

รายชื่อสถาบันที่พบล่าสุด

ค้นหาสถาบันการศึกษา