ออกแบบอุตสาหกรรม | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ออกแบบอุตสาหกรรม | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ออกแบบอุตสาหกรรม

รายละเอียดสาขาวิชา ออกแบบอุตสาหกรรม

ออกแบบอุตสาหกรรม

ออกแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์กับวิศวกรรม

วิศวกรรมออกแบบ เป็นศาสตร์เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายและมีความต้องการสูงขึ้น ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและดีไซน์ ในการออกแบบจริงจะใช้ซอฟท์แวร์ที่เรียกว่า CAD ในการร่างแบบ เทคโนโลยีนี้ถูกใช้ในการร่างแบบ เช่น การร่างชิ้นส่วนที่มีความโค้งและซับซ้อนของรถยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงภาพอีกด้านขึ้นมาเพื่อแก้ไขปรับปรุง ทั้งย่อและขยายได้อย่างอิสระ จึงถูกใช้อย่างแพร่หลาย และกลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์สามารถใช้ความคิดได้อย่างอิสระมากกว่าเมื่อก่อน จากนี้ไป การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายขึ้นของผู้บริโภคน่าจะเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ความต้องการต่อตัวผลิตภัณฑ์ อย่างการใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การออกแบบโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม หรือแนวคิด Universal design ที่ไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานได้ ก็เพิ่มสูงขึ้น การออกแบบไม่เพียงแค่ประสิทธิภาพและความสวยงาม แต่การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและและรองรับสังคมที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น ก็เรียกได้ว่าเป็นโจทย์ที่สำคัญ

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

福井工業大学 | Fukui University of Technology

Committed to nurturing competent engineers capa...

Fukui University of Technology

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

首都大学東京 | Tokyo Metropolitan University

In order for students to acquire the real ‘abil...

Tokyo Metropolitan University

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

芝浦工業大学 | Shibaura Institute of Technology

Since its establishment in 1927, Shibaura Insti...

Shibaura Institute of Technology

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา