ทฤษฎีด้านศิลปะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

ทฤษฎีด้านศิลปะ | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

facebooktwitter
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ข้อมูลมหาวิทยาลัย,บัณฑิตวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นต้องที่ JPSS > สาขาวิชา > รายการการเรียนด้านต่างๆ > ทฤษฎีด้านศิลปะ

รายละเอียดสาขาวิชา ทฤษฎีด้านศิลปะ

ทฤษฎีด้านศิลปะ

ประยุกต์เทคนิคและทฤษฎีศิลป์ให้เข้ากับสังคม

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ ศิลปกรรมศาสตร์ งานฝีมือ การออกอากาศ การละคร วรรณกรรม การถ่ายภาพ และสถาปัตยกรรมเป็นหลัก “ศิลปกรรมศาสตร์” จะค้นคว้าเกี่ยวกับทฤษฎีศิลป์อย่าง เช่น ศาสตร์แห่งความงาม ประวัติศาสตร์ศิลป์ และการมองศิลปะ “การออกอากาศ” จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีต่างๆเกี่ยวกับภาพและเสียง ในการออกอากาศ และลองสร้างรายการต่างๆจริง “การละคร” จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการละคร เช่น การแสดง การกำกับ การจัดไฟ ระบบเสียง “วรรณกรรม” ศึกษาโดยรวมตั้งแต่ การเขียนบทภาพยนตร์หรือละครโทรทัศน์ นวนิยาย บทความในหนังสือพิมพ์ หรือข้อความเพื่อการโฆษณา “การถ่ายภาพ” เรียนการสื่อความหมายด้วยภาพถ่าย “สถาปัตยกรรม” ค้นคว้าการออกแบบสิ่งปลูกสร้างหรือเมือง โดยเน้นที่การดีไซน์ ปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อย่างภาพเคลื่อนไหว 3D(สามมิติ) อันน่าตื่นตาที่สร้างจากคอมพิวเตอร์กราฟิก ทำให้ทฤษฎีการออกแบบศิลป์เปลี่ยนแปลงไปทุกๆวัน

การเรียนด้านนี้สามารถเรียนได้ที่มหาวิทยาลัย...

筑波大学 | University of Tsukuba

The University of Tsukuba traces its roots back...

University of Tsukuba

関西大学 | Kansai University

There are many possibilities for learning waiti...

Kansai University

岡山大学 | Okayama University

Okayama University boasts one of Japan's larges...

Okayama University

大阪教育大学 | Osaka Kyoiku University

Osaka Kyoiku University has over 140 years of h...

Osaka Kyoiku University

明治学院大学 | Meiji Gakuin University

Meiji Gakuin University traces its origins to t...

Meiji Gakuin University

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

九州大学 | Kyushu University

In 2014, MEXT has launched “Top Global Universi...

Kyushu University

同志社大学 | Doshisha University

Our founding spirit consists of three main prin...

Doshisha University

ค้นหามหาวิทยาลัยอื่นที่เปิดสอนทางด้านนี้


ค้นหาสถาบันการศึกษา