Prefectural University of Hiroshima | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Prefectural University of Hiroshima | JPSS, trang chuyên về thông tin du học ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Prefectural University of Hiroshima

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Prefectural University of Hiroshima, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human Culture and SciencehoặcNgành Management and Information SystemshoặcNgành Life and Environmental ScienceshoặcNgành Health and Welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hiroshima  / Công lập

県立広島大学 | Prefectural University of Hiroshima

Prefectural University of Hiroshima Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 1người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2019) 394,800 Yên (Niên khóa 2019) 535,800 Yên (Niên khóa 2019) 1-1-71 Ujina-Higashi, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
  Khoa
  • Intercultural Studies
  • Health Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 3người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2019) 394,800 Yên (Niên khóa 2019) 535,800 Yên (Niên khóa 2019) 1-1-71 Ujina-Higashi, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
  Khoa
  • Management
  • Management Information Systems
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 4người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2019) 394,800 Yên (Niên khóa 2019) 535,800 Yên (Niên khóa 2019) 1-1-71 Ujina-Higashi, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
  Khoa
  • Life Sciences
  • Environmental Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 2người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2019) 394,800 Yên (Niên khóa 2019) 535,800 Yên (Niên khóa 2019) 1-1-71 Ujina-Higashi, Minami-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
  Khoa
  • Human Welfare

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học