Tokoha University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokoha University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokoha University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokoha University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign StudieshoặcNgành Art and DesignhoặcNgành EducationhoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành LawhoặcNgành Health SciencehoặcNgành Health MedicalhoặcNgành Health Promotional ScienceshoặcNgành Social and Environmental StudieshoặcNgành Education and Care of Early Childhood, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Tư lập

常葉大学 | Tokoha University

Tokoha University Danh sách các ngành học

 • Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 790,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
 • Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 900,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
 • Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 840,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 760,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
  Khoa
  • Business Administration
 • Law
  Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 760,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
 • Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  0người (Niên khóa 2022) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 950,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
 • Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  0người 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 910,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
 • Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  0người 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 990,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 900,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
  Khoa
  • Community Environment
 • Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  30,000 Yên (Niên khóa 2022) 240,000 Yên (Niên khóa 2022) 810,000 Yên (Niên khóa 2022) 6-1 Yayoi-cho, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học