Tenri University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tenri University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tenri University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tenri University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International StudieshoặcNgành Budo and Sport StudieshoặcNgành Health CarehoặcNgành Human Studies and Letters, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nara  / Tư lập

天理大学 | Tenri University

Tenri University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 40người (Niên khóa 2024) 13người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 100,000 Yên (Niên khóa 2023) 760,000 Yên (Niên khóa 2023) 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
  Khoa
  • Japanese Studies
  • Korean Studies
  • Chinese Studies
  • British and American Studies
  • Foreign Languages
  • International Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 1người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 100,000 Yên (Niên khóa 2024) 800,000 Yên (Niên khóa 2024) 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
  Khoa
  • Budo and Sport Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 100,000 Yên (Niên khóa 2024) 1,090,000 Yên (Niên khóa 2024) 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
  Khoa
  • Nursing Science
  • Clinical Laboratory Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 35,000 Yên (Niên khóa 2024) 100,000 Yên (Niên khóa 2024) 760,000 Yên (Niên khóa 2024) 1050 Somanouchi-cho, Tenri-shi, Nara
  Khoa
  • Religious Studies
  • Japanese Language and Literature
  • History and Cultural Studies
  • Psychology
  • Social Education
  • Social Welfare

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học