Rikkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Rikkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Rikkyo University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Rikkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành ArtshoặcNgành EconomicshoặcNgành SciencehoặcNgành SociologyhoặcNgành Law and PoliticshoặcNgành TourismhoặcNgành Community and Human ServiceshoặcNgành Contemporary PsychologyhoặcNgành BusinesshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Global Liberal Arts Program (GLAP), thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University Danh sách các ngành học

 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Christian Studies
  • Letters
  • History
  • Education
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Economics
  • Economic Policy Studies
  • Accounting and Finance
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1, Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Life Science
  • Physics
  • Chemistry
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sociology
  • Contemporary Culture and Society
  • Communication and Media Studies
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Law
  • International Business Law
  • Politics
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Tourism and Hospitality Management
  • Culture and Tourism Studies
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Community Development
  • Social Work
  • Sport and Wellness
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Psychology
  • Body Expression and Cinematic Arts
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Business
  • Global Business
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Intercultural Communication
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học