Rikkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Rikkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Rikkyo University

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Rikkyo University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành PEACE Program(College of Law and Politics, PEACE CIC, Global Liberal Arts Program)hoặcNgành ArtshoặcNgành EconomicshoặcNgành SciencehoặcNgành SociologyhoặcNgành Law and PoliticshoặcNgành TourismhoặcNgành Community and Human ServiceshoặcNgành Contemporary PsychologyhoặcNgành BusinesshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Global Liberal Arts Program (GLAP) của Rikkyo University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Rikkyo University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo, Saitama  / Tư lập

立教大学 | Rikkyo University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

September 2022 Launch of the Rikkyo Study Project, a new system for accepting international students

At Rikkyo, a university of liberal arts with a history of over 145 years, we believe that “new” global leaders with the ability to respond to global issues and social demands, and to discover and solve problems from a broad perspective are required for the future society.
The “new” global leader will be able to work anytime, anywhere, with anyone, demonstrating their abilities even in a drastically changing environment, and leading to unite others.
The three abilities required of the ”new” global leader

1. Innovative ability to respond and create new systems for the modern societies with increasingly fluid borders
2. Empathy and collaboration abilities to solve problems with people with different cultures and customs, using rich communication skills
3. The ability to think through difficult challenges on a global scale, and theoretically elucidate the essence of the problem.

In September 2022, we will launch a new international student acceptance program, the “Rikkyo Study Project” to accept more international students and further promote international exchange within the university.

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

Rikkyo University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 3-34-1Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • PEACE CIC (College of Intercultural Communication)
  • GLAP (Global Liberal Arts Program)
  • Global Course of Department of International Business Law
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Christian Studies
  • Letters
  • History
  • Education
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Economics
  • Economic Policy Studies
  • Accounting and Finance
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1, Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Mathematics
  • Life Science
  • Physics
  • Chemistry
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Sociology
  • Contemporary Culture and Society
  • Communication and Media Studies
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Law
  • International Business Law
  • Politics
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Tourism and Hospitality Management
  • Culture and Tourism Studies
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Community Development
  • Social Work
  • Sport and Wellness
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Psychology
  • Body Expression and Cinematic Arts
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Business
  • Global Business
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
  Khoa
  • Intercultural Communication
 • Địa chỉ liên hệ
  3-34-1 Nishiikebukuro, Toshima-ku, Tokyo

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học